QV03 โปรแกรมทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง ต.ค.-ธ.ค.61 11,688.-

QV03 โปรแกรมทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง

…วังเวียง
Chill Chill ม๋วนอีหลี...

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลก
อันคงคุณค่าและความงดงามวิจิตร 
ชื่นชมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเลียบง่าย
ของชาวล้านช้าง

 


 

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

5-7 ตุลาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

12-14 ตุลาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

13-15 ตุลาคม 61

12,688.-

12,688.-

1,500.-

19-21 ตุลาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

20-22 ตุลาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

21-23 ตุลาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

26-28 ตุลาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

27-29 ตุลาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

2-4 พฤศจิกายน 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

3-5 พฤศจิกายน 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

9-11 พฤศจิกายน 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

10-12 พฤศจิกายน 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

16-18 พฤศจิกายน 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

17-19 พฤศจิกายน 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

23-25 พฤศจิกายน 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

24-26 พฤศจิกายน 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

1-3 ธันวาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

7-9 ธันวาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

8-10 ธันวาคม 61

12,688.-

12,688.-

1,500.-

14-16 ธันวาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

15-17 ธันวาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

21-23 ธันวาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

22-24 ธันวาคม 61

11,688.-

11,688.-

1,500.-

28-30 ธันวาคม 61

12,688.-

12,688.-

1,800.-

29-31 ธันวาคม 61

13,688.-

13,688.-

1,800.-

30 ธันวาคม 61 1 มกราคม 62

13,688.-

13,688.-

1,800.-

31 ธันวาคม 61 2 มกราคม 62

13,688.-

13,688.-

1,800.-

 

ราคาขาย
฿11,688
จำนวน:

 • LAO01FD.jpg
  LAOS01_FD_AUG-JAN19 ลาว. . .หลวงพระบาง ไฮไลท์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพร...
  ราคาขาย ฿11,900

 • LAO01PG.jpg
  LAOS01_PG_JUL-DEC18 ลาวหลวงพระบาง. . .บินหรู อยู่สบาย 3วัน2คืน ไฮไลท์ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์...
  ราคาขาย ฿12,900

 • REP01.jpg
  REP01_FD_JUL-JAN19 กำหนดการเดินทางวันที่มิถุนายน - กันยายน 62 ราคาเริ่มต้น 10,900.- ไฮไลท์ ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยย...
  ราคาขาย ฿10,900

 • GO1REP-FD001.jpg
  กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอด...
  ราคาขาย ฿13,900

 • GO1VTE-FD001.jpg
  ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญาน...
  ราคาขาย ฿9,900

 • เวียงจันทร์.jpg
  LAO02_FD เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง -ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์-นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง-วั...
  ราคาขาย ฿12,900

 • REP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ.jpg
  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ กำหนดการเดินทางวันที่ มิถุนายน - กันยายน 62 ราคาเริ่มต้น 11,900.- ไฮไลท์ -ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำ...
  ราคาขาย ฿11,900

 • WE01.jpg
  WE01 - CAMBODIA 2D1N ซุปตาร์..ซัวซะไดย (บินเช้า-กลับดึก) สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบสักการะ...
  ราคาขาย ฿8,555

 • QV02.jpg
  QV02 โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบางเยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างพักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร...
  ราคาขาย ฿11,499

 • QV04.jpg
  QV04 โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างพร้อมเที่ยวช...
  ราคาขาย ฿14,999

 • BT-LAOS01ลาว..หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 11,900.-
  BT-LAOS01ลาว..หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 11,900.- กำหนดการเดินทาง สิงหาคม61-มกราคม62 ราคาเริ่มต้น 11,900.- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตัก...
  ราคาขาย ฿11,900

 • LAO02FD.jpg
  BT-LAOS02เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 12,900.- กำหนดการเดินทาง สิงหาคม61-มกราคม62 ราคาเริ่มต้น 12,900.- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพาก...
  ราคาขาย ฿12,900

 • BT-REP02กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ_DEC18-APR19 12,900.-
  BT-REP02กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ_DEC18-APR19 12,900.- กำหนดการเดินทางDEC18-APR19 ราคาเริ่มต้น 12,900.- ไฮไลท์ ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วั...
  ราคาขาย ฿12,900
Visitors: 341,006