เทศกาลปีใหม่ สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืนเทศกาลปีใหม่ สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน DEC 25,900.-

เทศกาลปีใหม่ สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน 

•เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY”
(รวม Cloud & Forest Dome) •สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
•ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า)
•ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time”ที่เกาะเซ็นโตซ่า
•ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋
ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
•พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว FREE WIFI


อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2-12 ปี(เสริมเตียง)

เด็ก 2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

29 ธันวาคม 2561– 1มกราคม 2562

25,900.-

25,900.-

24,900.-

7,000.-

19,900.-

30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562

25,900.-

25,900.-

24,900.-

7,000.-

19,900.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 4,500 บาท / ท่าน ***

 

ราคาขาย
฿25,900
จำนวน:
Visitors: 338,182