SIN-FD001 เทศกาลปีใหม่ SINGAPORE SAVE SAVE ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน DEC 16,900.-

เทศกาลปีใหม่ SINGAPORE SAVE SAVE ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน

•เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”
•สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า)
•ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
•ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
•พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2-12 ปี(เสริมเตียง)

เด็ก 2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

29 – 31 ธันวาคม 2561

16,900.-

16,900.-

15,900.-

5,000.-

8,200.-

30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

16,900.-

16,900.-

15,900.-

5,000.-

7,700.-

31 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562

16,900.-

16,900

15,900.-

5,000.-

7,400.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 3,000 บาท / ท่าน ***

ราคาขาย
฿16,900
จำนวน:
Visitors: 341,048