REP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ JUL-JAN19 11,900.-

  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

กำหนดการเดินทางวันที่ มิถุนายน - กันยายน 62

ราคาเริ่มต้น 11,900.-

ไฮไลท์

-ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
-นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
-ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
-ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
-นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
-อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
-แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

21 ก.ค.61

23 ก.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

27 ก.ค.61

29 ก.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

4 ส.ค.61

6 ส.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

18 ส.ค.61

20 ส.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

25 ส.ค.61

27 ส.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

1 ก.ย.61

3 ก.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

15 ก.ย.61

17 ก.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

22 ก.ย.61

24 ก.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

29 ก.ย.61

01 ต.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

6 ต.ค.61

8 ต.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

13 ต.ค.61

15 ต.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

20 ต.ค.61

22 ต.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

27 ต.ค.61

29 ต.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

3 พ.ย.61

5 พ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

10 พ.ย.61

12 พ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

17 พ.ย.61

19 พ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

24 พ.ย.61

26 พ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

1 ธ.ค.61

3 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

2 ธ.ค.61

4 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

8 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

9 ธ.ค.61

11 ธ.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

15 ธ.ค.61

17 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

22 ธ.ค.61

24 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

29 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

30 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

31 ธ.ค.61

2 ม.ค.62

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

5 ม.ค.62

7 ม.ค.62

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

12 ม.ค.62

14 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

19 ม.ค.62

21 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

26 ม.ค.62

28 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

ราคาขาย
฿11,900
จำนวน:

 • LAO01FD.jpg
  LAOS01_FD_AUG-JAN19 ลาว. . .หลวงพระบาง ไฮไลท์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพร...
  ราคาขาย ฿11,900

 • LAO01PG.jpg
  LAOS01_PG_JUL-DEC18 ลาวหลวงพระบาง. . .บินหรู อยู่สบาย 3วัน2คืน ไฮไลท์ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์...
  ราคาขาย ฿12,900

 • REP01.jpg
  REP01_FD_JUL-JAN19 กำหนดการเดินทางวันที่มิถุนายน - กันยายน 62 ราคาเริ่มต้น 10,900.- ไฮไลท์ ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยย...
  ราคาขาย ฿10,900

 • GO1REP-FD001.jpg
  กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอด...
  ราคาขาย ฿13,900

 • GO1VTE-FD001.jpg
  ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญาน...
  ราคาขาย ฿9,900

 • เวียงจันทร์.jpg
  LAO02_FD เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง -ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์-นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง-วั...
  ราคาขาย ฿12,900

 • WE01.jpg
  WE01 - CAMBODIA 2D1N ซุปตาร์..ซัวซะไดย (บินเช้า-กลับดึก) สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบสักการะ...
  ราคาขาย ฿8,555

 • QV02.jpg
  QV02 โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบางเยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างพักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร...
  ราคาขาย ฿11,499

 • QV03.jpg
  QV03 โปรแกรมทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง…วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี... เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามวิจิตรชื่นชมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีช...
  ราคาขาย ฿11,688

 • QV04.jpg
  QV04 โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างพร้อมเที่ยวช...
  ราคาขาย ฿14,999

 • BT-LAOS01ลาว..หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 11,900.-
  BT-LAOS01ลาว..หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 11,900.- กำหนดการเดินทาง สิงหาคม61-มกราคม62 ราคาเริ่มต้น 11,900.- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตัก...
  ราคาขาย ฿11,900

 • LAO02FD.jpg
  BT-LAOS02เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 12,900.- กำหนดการเดินทาง สิงหาคม61-มกราคม62 ราคาเริ่มต้น 12,900.- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพาก...
  ราคาขาย ฿12,900
Visitors: 337,174