REP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ JUL-JAN19 11,900.-

  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

กำหนดการเดินทางวันที่ มิถุนายน - กันยายน 62

ราคาเริ่มต้น 11,900.-

ไฮไลท์

-ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
-นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
-ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
-ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
-นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
-อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
-แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

21 ก.ค.61

23 ก.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

27 ก.ค.61

29 ก.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

4 ส.ค.61

6 ส.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

18 ส.ค.61

20 ส.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

25 ส.ค.61

27 ส.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

1 ก.ย.61

3 ก.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

15 ก.ย.61

17 ก.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

22 ก.ย.61

24 ก.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

29 ก.ย.61

01 ต.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

6 ต.ค.61

8 ต.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

13 ต.ค.61

15 ต.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

20 ต.ค.61

22 ต.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

27 ต.ค.61

29 ต.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

3 พ.ย.61

5 พ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

10 พ.ย.61

12 พ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

17 พ.ย.61

19 พ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

24 พ.ย.61

26 พ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

1 ธ.ค.61

3 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

2 ธ.ค.61

4 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

8 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

9 ธ.ค.61

11 ธ.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

15 ธ.ค.61

17 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

22 ธ.ค.61

24 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

29 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

30 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

31 ธ.ค.61

2 ม.ค.62

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

5 ม.ค.62

7 ม.ค.62

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

12 ม.ค.62

14 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

19 ม.ค.62

21 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

26 ม.ค.62

28 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

ราคาขาย
฿11,900
จำนวน:

  • LAO02FD.jpg
    BT-LAOS02เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 12,900.- กำหนดการเดินทาง สิงหาคม61-มกราคม62 ราคาเริ่มต้น 12,900.- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพาก...
    ราคาขาย ฿12,900

  • BT-REP02กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ_DEC18-APR19 12,900.-
    BT-REP02กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ_DEC18-APR19 12,900.- กำหนดการเดินทางDEC18-APR19 ราคาเริ่มต้น 12,900.- ไฮไลท์ ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วั...
    ราคาขาย ฿12,900
Visitors: 350,351