CSX-CZ003 จางเจียเจี้ย 2 สะพานแก้ว ฟ่งหวง พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน AUG-OCT 18,900.-

 จางเจียเจี้ย 2 สะพานแก้ว ฟ่งหวง พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน

• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
• พิชิตสะพานแก้ว 2 แห่ง (สะพานแก้วที่ยาวที่สุด และสะพานอ้ายจ่ายต้าเฉียว)
• ชมเมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
• ล่องเรือถัวเจียง...ชมบรรยายกาศแสนโรแมนติกท่ามกลางเมืองโบราณ
• อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่
• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 
• เมนูพิเศษ เป็ดเซียงซี อาหารซีฟู้ด เป๋าฮื้อหมูน้ำแดง อาหารไทย บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

 

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 18 ปี (เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 18ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ท่านละ

วันที่ 10-15 ส.ค. 61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

5,500.-

11,800.-

วันที่ 24-29 ส.ค. 61

18,900.-

21,900.-

21,900.-

5,500.-

9,800.-

วันที่ 25-30 ส.ค. 61

18,900.-

21,900.-

21,900.-

5,500.-

8,800.-

วันที่ 31 ส.ค.-05 ก.ย. 61

18,900.-

21,900.-

21,900.-

5,500.-

9,800.-

วันที่ 07-12 ก.ย. 61

19,900.-

22,900.-

22,900.-

5,500.-

9,800.-

วันที่ 21-26 ก.ย. 61

19,900.-

22,900.-

22,900.-

5,500.-

9,800.-

วันที่ 05-10 ต.ค. 61

19,900.-

22,900.-

22,900.-

5,500.-

9,800.-

วันที่ 12-17 ต.ค. 61

21,900.-

24,900.-

24,900.-

5,500.-

11,800.-

 

ราคาขาย
฿18,900
จำนวน:
Visitors: 338,181