ICN09 KOREA XJ รักมากมาย ใบไม้เปลี่ยนสี 5D3N OCT-NOV

ICN09 KOREA XJ รักมากมาย ใบไม้เปลี่ยนสี 5D3N OCT-NOV

 KOREA  รักมากมาย ใบไม้เปลี่ยนสี  เกาะนามิ 
ชมดอกโคเชีย  NART  PARK   สวนฮานึล  เอเวอร์แลนด์  เมียนดง 

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ

 

เดินทางตุลาคม 2561

04 – 08 ตุลาคม 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

05– 09 ตุลาคม 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

06–10 ตุลาคม 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

07–11 ตุลาคม 61

15,998

15,998

15,998

5,000

7,900

 

08–12 ตุลาคม 61

15,998

15,998

15,998

5,000

7,900

 

10–14 ตุลาคม 61

18,998

18,998

18,998

5,000

7,900

 

11–15 ตุลาคม 61

18,998

18,998

18,998

5,000

7,900

 

12–16 ตุลาคม 61

18,998

18,998

18,998

5,000

7,900

 

13–17 ตุลาคม 61

17,998

17,998

17,998

5,000

7,900

 

14–18 ตุลาคม 61

17,998

17,998

17,998

5,000

7,900

 

15–19 ตุลาคม 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

16–20 ตุลาคม 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

17–21 ตุลาคม 61

17,998

17,998

17,998

5,000

7,900

 

18–22 ตุลาคม 61

18,998

18,998

18,998

5,000

7,900

 

19–23 ตุลาคม 61

19,998

19,998

19,998

5,000

7,900

 

20–24 ตุลาคม 61

19,998

19,998

19,998

5,000

7,900

 

21–25 ตุลาคม 61

19,998

19,998

19,998

5,000

7,900

 

24–28 ตุลาคม 61

17,998

17,998

17,998

5,000

7,900

 

25–29 ตุลาคม 61

17,998

17,998

17,998

5,000

7,900

 

26–30 ตุลาคม 61

17,998

17,998

17,998

5,000

7,900

 

27–31 ตุลาคม 61

17,998

17,998

17,998

5,000

7,900

 

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61

17,998

17,998

17,998

5,000

7,900

 

เดินทางพฤศจิกายน 2561

02– 06 พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

03– 07พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

04– 08พฤศจิกายน 61

15,998

15,998

15,998

5,000

7,900

 

05– 09พฤศจิกายน 61

14,998

14,998

14,998

5,000

7,900

 

06–10 พฤศจิกายน 61

15,998

15,998

15,998

5,000

7,900

 

07–11พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

08–12 พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

09–13พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

10–14พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

11–15 พฤศจิกายน 61

15,998

15,998

15,998

5,000

7,900

 

12–16 พฤศจิกายน 61

14,998

14,998

14,998

5,000

7,900

 

13–17 พฤศจิกายน 61

15,998

15,998

15,998

5,000

7,900

 

14–18 พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

15–19 พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

16–20 พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

17–21 พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

18–22 พฤศจิกายน 61

15,998

15,998

15,998

5,000

7,900

 

19–23 พฤศจิกายน 61

14,998

14,998

14,998

5,000

7,900

 

20–24 พฤศจิกายน 61

15,998

15,998

15,998

5,000

7,900

 

21–25 พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

22–26 พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

23–27 พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

24–28 พฤศจิกายน 61

16,998

16,998

16,998

5,000

7,900

 

25–29 พฤศจิกายน 61

15,998

15,998

15,998

5,000

7,900

 

26–30 พฤศจิกายน 61

14,998

14,998

14,998

5,000

7,900

 

ราคาขาย
฿14,998
จำนวน:

 • may-sep.jpg
  ทัวร์เกาหลี ENJOY & FUNNY IN KOREA เดือน พ.ค. - ก.ย. 5 วัน 3 คืน บินจินแอร์ ราคาเริ่มต้น ท่านละ 14,900 บาท / 1 ท่าน **เที่ยวสบายๆ ไม่ชะโงกทัวร์*** สนุกสนานเต็มที่ สวนสนุกเอเวอ...
  ราคาปกติ ฿14,900
  ราคาขาย ฿14,900

 • ICN19.jpg
  [ICN19] JUL-SEP '18 -- KOREA HELLO SUMMER 5D3N (XJ) ดึกดึก สนามบินอินชอน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก EVERLAND หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเก...
  ราคาขาย ฿13,900

 • ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ).jpg
  ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ) -ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานโซรัคซาน-ขอพรวัดชินอึงซา-เกาะนามิชื่อดัง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พระราชวังเคียงบกคุง พิเศษ!! พาท่านชิม...
  ราคาขาย ฿15,900

 • ทัวร์เกาหลี ROMANTIC AUTUMN IN SEOUL 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ) (2).jpg
  ทัวร์เกาหลี ROMANTIC AUTUMN IN SEOUL 5วัน 3คืน -เกาะนามิ-N'SEOUL TOWER-LOTTE WORLD พิเศษ!! พาท่านชมทุ่งดอกโคเคีย อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เ...
  ราคาขาย ฿16,900

 • PUS-KE001.jpg
  เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok Village 5 วัน 3 คืน • บินหรูกับสายการบินประจำชาติเกาหลีใต้ • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี• Oryukdo Skywalk สะพานกระ...
  ราคาขาย ฿26,900

 • GO2PUS-TG001.jpg
  เกาหลี-ปูซาน โซล Beautiful Autumn Leaves 5วัน 3คืน • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี • ชม หมู่บ้านชอนจูฮันอกซึ่งมีอายุมากกว่า 800 ปี **พิเศษสวมชุดฮันบก*...
  ราคาขาย ฿28,900

 • ICN-KE001.jpg
  เกาหลี Hot Springs In Korea 5 วัน 3 คืน • เที่ยวที่แห่งใหม่ไม่ซ้ำใคร..ถ่ายภาพเท่ ๆ เหมือนหลุดย้อนไปสมัยสงครามโลก ซอนชาอินแลนด์• พิเศษ..ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่สไ...
  ราคาขาย ฿23,900

 • GO2ICN-TW001.jpg
  เกาหลี Funny Seoraksan in Autumn 5 วัน 3 คืน • ต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิต ณ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน• ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดชินฮันซา • สัมผัสบรรยาก...
  ราคาขาย ฿18,900

 • ICN-TG001.jpg
  เกาหลี The Best Time Autumn in Seoul 5วัน 3คืน • ชมความงดงามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ • ถนนเลียบกำแพงหินที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในเกาหลี • ส...
  ราคาขาย ฿23,900

 • ICN27.jpg
  ICN27 KOREA PERFECT SKI 5D3N บินหรูสะสมไมล์ 50%เสิร์ฟความฟินขั้นสุด!เล่นสกี+ พักสกีรีสอร์ทเที่ยวชม วัดวอลจองซาสุดหวาดเสียว สะพานกระจก Arii Hillsพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อัตราค่าบร...
  ราคาขาย ฿24,999

 • ICN26 KOREA SKI WINTER 5D3N.jpg
  KOREA SKI WINTER 5D3N ตะลุยหิมะ เล่นสกีสุดมันส์พักสกีรีสอร์ท 1 คืนสัมผัสไอหนาวที่ เกาะนามิสวนสนุก EVERLANDพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์ชิม..สตรอเบอรี่สดๆ จากไร่ อัตราค่าบริการ ...
  ราคาขาย ฿16,999

 • ICN25.jpg
  ICN25 KOREA SNOW FROST 5D3N หนาวไม่กลัว กลัวไม่มันส์ฟินสุดขีด กับสกีหิมะชิมสตรอเบอรี่สดๆ จากไร่เที่ยวหมู่บ้านโบราณบุกซนฮันอกพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, ปิ้งย่าง..สไตล์เกาหลี อัตราค่...
  ราคาขาย ฿15,999

 • ICN24.jpg
  ICN24 KOREA FALL IN LOVE 5D3N ใบไม้เปลี่ยนสีที่ซอรัคซานชวนเที่ยวสวนดอกหญ้า ฮานีลปาร์คตุลุยไร่แอปปิ้ลบินหรู 5 ดาว สะสมไมล์ 50%พิเศษ!!อิ่มอร่อย..แบบจัดเต็ม บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ปิ่งย่...
  ราคาขาย ฿23,999

 • ICN23.jpg
  KOREA AUTUMN BREEZE 5D3N Check in กับที่เที่ยวใหม่สะพานแขวนมาจังโฮซูชมวิวสวยๆ อุทยานบุกฮันซานสวนสนุก EVERLANDพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ Seafood ขาปูยักษ์ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ...
  ราคาขาย ฿15,999

 • ICN22.jpg
  KOREA THREE COLOR LEAVES 5D3N ถนนอุโมงค์แปะก๊วย อาซานหมู่บ้านพื้นเมืองโอฮัม-ริพระราชวังถ็อกซูกุงสวนสนุก EVERLANDพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ Seafood ขาปูยักษ์ฺ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินท...
  ราคาขาย ฿16,999

 • ICN06 KOREA OZ KOREA พฤกษาหลากสี.png
  ICN06 KOREA OZ KOREA พฤกษาหลากสี เกาะนามิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่ซอรัคซานสะพานแขวน สวนฮานึล เอเวอร์แลนด์ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน อัตราท่านละ 1...
  ราคาขาย ฿19,998

 • ICN10 KOREA XJ อุ่นไอรักใบไม้เปลี่ยนสี 6D3N OCT (1).jpg
  ICN10 KOREA XJ อุ่นไอรักใบไม้เปลี่ยนสี 6D3N OCT (1) เดินชมวิวสะพานพาจู อุทยานแห่งชาติซอรัคเกาะนามิ เก็บผลไม้ เอเวอร์แลนด์ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท...
  ราคาขาย ฿16,988

 • KXJ13 Hello Autumn KOrea 6D3n.jpg
  HELLO AUTUMN ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ เกาะนามิ ซูวอน Soyanggang Sky Walk เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้ง...
  ราคาขาย ฿14,888
Visitors: 333,863