BT-BAL01_TG มหัศจจรย์ของบาหลี (NOV-FEB) 22

มหัศจจรย์ของบาหลี 

-"คารามัส" ชายหาดสีดำที่เกิดจากหินภูเขาไฟ
-ปุระเบซากีห์ วัดสวยอันดับที่ 1 ของเกาะบาหลี
-วัดเล็มปูยางค์ วิวสุดอลังการประตูสู่อากุง
-Bali Swing สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นชิงช้าสุดชิคของหลี
-ชมการแสดงท้องถิ่น "เคชัค"
-วัดบารตัน...วัดกลางน้ำ
-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วิหารทานาลอต
-แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+พัด+ถุงผ้า+ร่ม

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์...บาหลี บินดี พักดี 4 ดาว (TG) 4วัน 3 คืน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟท์บิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 พ.ย. 61

04 พ.ย. 61

TG431/TG432

22,900

22,500

21,900

4,000

08 พ.ย. 61

11 พ.ย. 61

TG431/TG432

22,900

22,500

21,900

4,000

15 พ.ย. 61

18 พ.ย. 61

TG431/TG432

22,900

22,500

21,900

4,000

06 ธ.ค. 61

09 ธ.ค. 61

TG431/TG432

22,900

22,500

21,900

4,000

12 ธ.ค. 61

16 ธ.ค. 61

TG431/TG432

22,900

22,500

21,900

4,000

20 ธ.ค. 61

23 ธ.ค. 61

TG431/TG432

23,900

23,500

22,900

4,000

27 ธ.ค. 61

30 ธ.ค. 61

TG431/TG432

25,900

25,500

24,900

4,000

28 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 61

TG431/TG432

25,900

25,500

24,900

4,000

29 ธ.ค. 61

01 ม.ค. 62

TG431/TG432

25,900

25,500

24,900

4,000

30 ธ.ค. 61

02 ม.ค. 62

TG431/TG432

25,900

25,500

24,900

4,000

07 ก.พ. 62

10 ก.พ. 62

TG431/TG432

22,900

22,500

21,900

4,000

ราคาขาย
฿22,900
จำนวน:
Visitors: 349,735