AUH01 SPEEDY DUBAI 5D3N

 SPEEDY DUBAI 5D3N

มหานครแห่งความหรูหรา
ดูใบ อาบูดาบี
ไฟล์ทสวย..บินหรู 5 ดาว
นั่ง Monorail... สู่ The Palm Atlantis

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

12 - 16 ตุลาคม 2561

28,999

28,999

28,999

6,500

16,999

20 - 24 ตุลาคม 2561

28,999

28,999

28,999

6,500

16,999

08 - 12 พฤศจิกายน 2561

26,999

26,999

26,999

6,500

15,999

22 – 26 พฤศจิกายน 2561

27,999

27,999

27,999

6,500

16,999

05 – 09 ธันวาคม 2561

28,999

28,999

28,999

6,500

17,999

07 – 11 ธันวาคม 2561

28,999

28,999

28,999

6,500

17,999

14 – 18 ธันวาคม 2561

28,999

28,999

28,999

6,500

17,999

ราคาขาย
฿26,999
จำนวน:

 • DXB-EK003 (1).jpg
  Dubai Frame and La Perle Show 5 วัน 3 คืน • ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf• ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนส...
  ราคาขาย ฿32,900

 • DXB01.jpg
  DXB01 POPULAR DUBAI 5D3N JUL-NOV18 ดูใบ - อาบูดาบี สนุกกับกิจกรรม "ทัวร์ทะเลทราย" GRAND MOSQUE - FERRARI WORLD - ตึก BURJ KHALIFA - พระราชวังซีคBURJ AL ARAB - PALM ISLAND - ตะลุยทะ...
  ราคาขาย ฿26,888

 • CMN-EK001 (1).jpg
  Amazing Morocco 10 วัน 7 คืน • สัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค” • เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเช...
  ราคาขาย ฿62,900

 • CAI-MS001 (1).jpg
  อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน • เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ อียิปต์ + จอร์แดน อารายธรรมโบราณกว่า 6,000 ปี• ชม 4 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาพีระมิด , ป้อมปราการซิทาเดล อดีตที่ตั้ง...
  ราคาขาย ฿58,900

 • NBO-ET001.jpg
  The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน • เยือน 2 สุดยอดของอุทยานแห่งชาติในการการส่องสัตว์ ทั้งแอมโบเซลี่ (Amboseli National Park), มาไซ มาร่า (Masai Mara)• เต็มอิ่มกับกิจก...
  ราคาขาย ฿99,900

 • จอร์เจีย-อาร์เมเนีย_AG.png
  ทัวร์จอร์เจีย คาซัคสถาน 8 วัน 5 คืน - ชมมหาวิหารจวารีโบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์-ชมป้อมอันนานูรีป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน-ชมอ่างเก็บน้ำชินวารีที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิ...
  ราคาขาย ฿52,927

 • CAI-MS002.jpg
  Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน • ชม มหาพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี • ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุ...
  ราคาขาย ฿39,900

 • DXB-EK004.jpg
  Dubai Burj Khalifa 4 วัน 3 คืน • ชมเมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf • ชมความยิ่งใหญ่ของสุเ...
  ราคาขาย ฿24,900

 • BT-UAE01_EK มหัศจรรย์ ดูไบ.jpg
  มหัศจรรย์ ดูไบ อัตราค่าบริการ วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ดูไบ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 5 วัน 3 คืน เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเต...
  ราคาขาย ฿29,900

 • BT-JOD01มหัศจรรย์ JORDAN_RJ_SEP-DEC18 55,900.-
  BT-JOD01มหัศจรรย์ JORDAN_RJ_SEP-DEC18 55,900.- กำหนดการเดินทางวันที่ สิงหาคม - ธันวาคม 61 ราคาเริ่มต้น 55,900.- ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นท...
  ราคาขาย ฿55,900
Visitors: 338,085