CAI-MS002 Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน (OCT - JAN 19) 39,900.-

Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน 

• ชม มหาพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี
• ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
• ชม ป้อมปราการซิทาเดล อดีตที่ตั้งของหอประภาคารฟาโรส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า
• เข้าชมห้องมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์
• ชม การแสดงพื้นเมืองอียิปต์โบราณ

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

39,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

39,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

4,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

39,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

39,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

20,900.-

ราคาขาย
฿39,900
จำนวน:

 • BT-UAE01มหัศจรรย์...ดูไบ_DEC18-APR19 29,900.-
  BT-UAE01มหัศจรรย์...ดูไบ_DEC18-APR19 29,900.- กำหนดการเดินทางDEC18-APR19 ราคาเริ่มต้น 29,900.- ไฮไลท์ เที่ยวดูไบมอลล์ ชมน้ำพุแห่งดูไบ หรือน้ำพุเต้นระบำ ท่านเดินทางสู่ชั้นที่ 124...
  ราคาขาย ฿29,900

 • WEY1709C แกรนด์โมร๊อคโค 9 วัน EY [CMN-RBA] DEC-JAN 19
  WEY1709C แกรนด์โมร๊อคโค 9 วัน EY [CMN-RBA] DEC-JAN 19 กำหนดการเดินทางDEC-JAN 19 ราคาเริ่มต้น 53,900.- คาซาบลังก้า – ราบัต – หอคอยฮัสสัน – เมคเนส – เมืองโรมั...
  ราคาขาย ฿53,900

 • WKQ2110N เคนย่า-ซิมบับเว-บอตสวานา-เซมเบีย 10 วัน KQ [NBO-NBO] APR-MAY 2019
  WKQ2110N เคนย่า-ซิมบับเว-บอตสวานา-เซมเบีย 10 วัน KQ [NBO-NBO] APR-MAY 2019 กำหนดการเดินทางAPR-MAY 2019 ราคาเริ่มต้น 163,900.- เมืองไนโรบี – สัมผัสความอุคมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติ มาไซ...
  ราคาขาย ฿163,900
Visitors: 349,747