ยุโรปตะวันออก เชค / ออสเตรีย / เยอรมัน / โปแลนด์

QR203 EAST EUROPE WoW 5 เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน 49,900.-

กำหนดการเดินทางวันที่ 29 มกราคม 62 - 2 เมษายน 62

ราคาเริ่มต้น 49,900.-

วันที่

รายละเอียดท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา

2

ท่าอากาศยานมิวนิค – โฮเอินชวังเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค

3

มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice

4

Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ  - เมืองคาร์โลวี่ วารี – ปราก สาธารณรัฐเช็ก                                

5

สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาว่า

6

บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส                            

7

บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ล่องแม่น้ำดานูบ                                 

8

ท่าอากาศยานโดฮา  –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

29 Jan - 05 Feb 2019

49,900

49,900

49,900

20,000

12,500

12 - 19 Feb 2019

49,900

49,900

49,900

20,000

12,500

19 - 26 Feb 2019

49,900

49,900

49,900

20,000

12,500

26 Feb - 05 Mar 2019

49,900

49,900

49,900

20,000

12,500

05 - 12 Mar 2019

51,900

51,900

51,900

20,000

12,500

12 - 19 Mar 2019

52,900

52,900

52,900

20,000

12,500

19 - 26 Mar 2019

52,900

52,900

52,900

20,000

12,500

26 Mar - 02 Apr 2019

52,900

52,900

52,900

20,000

12,500

ราคาขาย
฿49,900
จำนวน:
Visitors: 350,358