DME-EK010 รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน (SEP-OCT) 55,900.-

รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral)
ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
• เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
• ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด
• ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)
• นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

 

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

57,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

โปรดสอบถาม

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

57,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

โปรดสอบถาม

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

39,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

โปรดสอบถาม

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

ราคาขาย
฿55,900
จำนวน:

 • RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6D3N [JUL-OCT18]-(SMRS13_W5)-Agent.jpg
  RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6D3N [JUL-OCT18]-(SMRS13_W5) · ชม สถานีรถไฟใต้ดินการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา · ชมความงามของ พระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที...
  ราคาขาย ฿29,555

 • โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6D3N [OCT-DEC18]-(SMRS11_QR)-AG.jpg
  โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6D3N [OCT-DEC18]-(SMRS11_QR) · ชม สถานีรถไฟใต้ดินการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา · ชม พระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที่...
  ราคาขาย ฿33,555

 • DME03.jpg
  DME03 WONDERFUL RUSSIA 6D4N AUG-DEC18 มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก บินตรงสู่มอสโคส์ สะสมไมล์ได้ 50% เปิดประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจ!! "รถไฟความเร็วสูง" วิหารเซนต์บาซิล - พระรางวังเคลมลิ...
  ราคาขาย ฿52,888

 • DME05.jpg
  DME05 RUSSIA GOOD DEAL 6D3N SEP-DEC18 มอสโคว์ ซากอร์ส สายการบิน 5 ดาว เที่ยวรัสเซียง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า ช้อปปิ้งตลาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย "IZMAILOVO MARKER" เนินเขาสแปร์โรว์ - สถ...
  ราคาขาย ฿29,888

 • DME06.jpg
  DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N JUL-DEC18 มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก "นอนโรงแรมทุกคืน" ตื่นตาตื่นใจ!! กับการแสดง "ละครสัตว์" วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์ อัตราค่...
  ราคาขาย ฿48,888

 • SMRS14_KC รัสเวีย-เย็นสดชื่น-มอสโคว์-ซากอส_AG.png
  ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา-ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟหรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF-ชมวิหารเซนต์ซาเวีย...
  ราคาขาย ฿45,555

 • SMRS12_KC ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA.png
  ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA - ตามล่าหาแสงเหนือNorthern Lightsหรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์-สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามินั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่...
  ราคาขาย ฿52,555

 • DME-TG0008.jpg
  รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Gr...
  ราคาขาย ฿41,900

 • DME-TG006 (1).jpg
  CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\\\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวห...
  ราคาขาย ฿62,900

 • Highlight Russia 2 Cities 6D4N TG, Jul&Oct 2018.jpg
  Highlight Russia 2 Cities 6D4N TG, Jul&Oct 2018 ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โ...
  ราคาขาย ฿57,900

 • Russia Northern Light Explorer 7D5N TG, 22-28 Oct'18.JPG
  Russia Northern Light Explorer 7 D (Mow-Mmk), TG 22-28 Oct 2018 ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใครวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เ...
  ราคาขาย ฿74,300

 • Russia Northern Light Explorer 7D5N TG, 24-30 Nov'18.JPG
  Russia Northern Light Explorer 7D5N TG, 24-30 Nov'18 ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใครเซลฟี่กับวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้...
  ราคาขาย ฿63,900

 • DME12 AURORA IN RUSSIA 7D5N.jpg
  DME12 AURORA IN RUSSIA 7D5N มอสโคว์-เมอร์มานสค์ชมปรากฏการณ์ออโรร่ามหัศจรรย์..แสงเหนือบินภายใน 2 ไฟล์ท ไม่เหนื่อย!!พิเศษ!!ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Showนั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Park อ...
  ราคาขาย ฿65,999

 • DME14 ANGELA RUSSIA 7D4N.jpg
  ANGELA RUSSIA 7D4N มอสโคว ซากอร์สนิวเยรูซาเล็ม อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ...
  ราคาขาย ฿36,888

 • DME-QR001.jpg
  รัสเซีย - มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชว...
  ราคาขาย ฿53,900

 • DME-TG007.jpg
  SOVIET AND THE GALAXY รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิ...
  ราคาขาย ฿59,900

 • BT-RUS01_TG_OCT-NOV18..jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิรก์ ✈️ บินสบายกับการบินไทย- ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล- ชมพระราชวังเคลมลิน- จัตุรัสแดง- มหาวิหารเซนต์บาซิล- ชอปปิ้งที่ถนนอาร์บัตสตรีท- ชมการแสดงละคร...
  ราคาขาย ฿54,900

 • BT-RUS02_QR.jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย6D3N อัตราค่าบริการ วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์(QR) เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ ...
  ราคาขาย ฿42,900

 • BT-RUS03_EK.jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก8D5N อัตราค่าบริการ วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) เริ่มเดินทาง กลับจ...
  ราคาขาย ฿57,900

 • BT-RUS04_EY.jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส อัตราค่าบริการ วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใ...
  ราคาขาย ฿35,900

 • DME-QR002.jpg
  The Iron Curtain รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก[ มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ] 8 วัน 5 คืน • เยือนรัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก อดีตประเทศมหาอำนาจ • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Mosc...
  ราคาขาย ฿49,900

 • DME-TG010.jpg
  Hydrofoils and Sapsan Train รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) • เข้าชมพระราช...
  ราคาขาย ฿56,900

 • BT-RUS01มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก_TG_NOV18-FEB19 48,900.-
  BT-RUS01มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก_TG_NOV18-FEB19 48,900.- กำหนดการเดินทางวันที่ ตุลามคม - กุมภาพันธ์ 62 ราคาเริ่มต้น 48,900.- ✈️ บินสบายกับการบินไทย- ยอดเขาสแ...
  ราคาขาย ฿48,900

 • EK001A Jan-Mar.jpg
  EK001A_Russia Moscow Zagorsk 6 Days_2019_Agent_Jan-Mar 34,900.- กำหนดการเดินทาง27 มี.ค. – 1 เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 34,900.- รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วันเที่ยวเต็มเที่ยวครบ กลับไฟลท์ด...
  ราคาขาย ฿34,900

 • EK001B_Russia Moscow 6 Days (Husky Sledding )_2019_Agent_Jan-Mar 34,900.- กำหนดการเดินทาง ธันวาคม61 มีนนาคม62 ราคาเริ่มต้น 34,900.- จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเ...
  ราคาขาย ฿34,900

 • EK002_Russia Moscow St.Petersburg High Speed train 8 Days_2019_Agent_Jan-Mar 54,900.-
  EK002_Russia Moscow St.Petersburg High Speed train 8 Days_2019_Agent_Jan-Mar 54,900.- กำหนดการเดินทาง มกราคม-เมษายน 62 ราคาเริ่มต้น 54,900.- รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 ...
  ราคาขาย ฿54,900

 • EK003 JAN-MAR 2019.jpg
  EK003_Russia Moscow Murmansk 8 Days_2019 Agent_Jan-Mar 59,900.- กำหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม62 ราคาเริ่มต้น 59,900.- รัสเซีย มอสโคว์มูรมันสค์ 8 วัน AURORA HUNTING สัมผัสปรากฎการณ์...
  ราคาขาย ฿59,900

 • tg201.jpg
  TG201 RUSSIA EP2 ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน 69,900.- กำหนดการเดินทางวันที่ 16 มิถุนายน 62 - 5 เมษายน 62 ราคาเริ่มต้น69,900.- วันที่ รายละเอีย...
  ราคาขาย ฿69,900

 • TG92 Aurora Russia 7D5N.jpg
  TG94 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน 66,900.- กำหนดการเดินทางวันที่ 3-30 ธันวาคม 61 ราคาเริ่มต้น66,900.- วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 1 ...
  ราคาขาย ฿66,900

 • BT-DME03มหัศจรรย์...รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก_QR_JAN-APR19 49,900.-
  BT-DME03มหัศจรรย์...รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก_QR_JAN-APR19 49,900.- กำหนดการเดินทางJAN-APR19 ราคาเริ่มต้น 49,900.- ไฮไลท์ ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอ...
  ราคาขาย ฿49,900

 • BT-DME05มหัศจรรย์รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ บินการบินไทย 7 วัน _TG_DEC18-MAR19 62,900.-
  BT-DME05มหัศจรรย์รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ บินการบินไทย 7 วัน _TG_DEC18-MAR19 62,900.- กำหนดการเดินทางDEC18-MAR19 ราคาเริ่มต้น 62,900.- ไฮไลท์ ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ เดินทางสู...
  ราคาขาย ฿62,900
Visitors: 341,008