CAN-TG002 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5 วัน 4 คืน 23,900.-

กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5 วัน 4 คืน

ไฮไลท์
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง
1.กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 124th (China Import And Export Fair Complex)
2.บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์
3 วันเต็ม 3.นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่ำคืน
4.ลิ้มลองอาหารสไตล์กวางตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆมากมาย
อาทิ เป็ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
5.ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ซ่างเซี่ยจิ่ว และถนนปักกิ่ง”
6.รวมค่าทำวีซ่าจีนแบบเดี่ยว สำหรับพาสปอร์ตไทย
7. รวมค่าทำบัตรเข้างานครั้งแรก สำหรับพาสปอร์ตไทยแล้ว
8.ฟรี..!!! SIM CARD 1 ชิ้น /1 ห้อง

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ท่านละ

วันที่ :14-18 ตุลาคม 2561        

23,900

23,900

23,900


    6,000


12,550

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ท่าน ***

ราคาขาย
฿23,900
จำนวน:
Visitors: 337,159