HGH-CA001 หังโจว หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก 5 วัน 3 คืน 24,900.-

หังโจว หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก 5 วัน 3 คืน

• เข้าหังโจว ออกเซี่ยงไฮ้ มีเวลาเที่ยวมากขึ้น
• ช็อปปิ้งถนนสายวัฒนธรรมถุนซี ย่านการค้าที่มีชีวิตชีวาและสินค้ามากมาย
• ชมเขาหวงซาน เขาที่สวยงามที่สุดในจีน ที่เที่ยวระดับท็อป 5A (รวมกระเช้า ขึ้น- ลง)
• เข้าชมและเช๊คอิน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหญที่สุดในโลก
• ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง..ทะเลสาบซีหู
• ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา และเมนูกุ้งมังกร

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่  21-25 ต.ค. 61

24,900.-

24,900.-

7,900.-

4,500.-

14,900.-

วันที่ 23-27 พ.ย. 61

24,900.-

24,900.-

7,900.-

4,500.-

14,900.-

วันที่ 01-05 ธ.ค. 61

25,900.-

25,900.-

7,900.-

4,500.-

15,900.-

ราคาขาย
฿24,900
จำนวน:
Visitors: 340,437