CNXCSX-FD002 บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย พิชิตสะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน 16,900.-/ท่าน

บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย พิชิตสะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน 

• ชมความงดงามของอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย
• ชมความงดงาม..เขาเทียนเหมินซาน..พิชิตความกล้า..ระเบียงแก้ว
• พิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
• เมนูพิเศษ..ปิ้งย่างเกาหลี , ซีฟู๊ด+ไวน์แดง
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
• เข้าร้านช้อป 3 ร้าน
• ราคานี้รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่าเดียว)
• รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับ
• มีบริการอาหารบนเครื่อง ทั้งไปและกลับแล้วจ้า

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

19-22 ก.ค. 61

16,900.-

16,900.-

16,900.-

3,000.-

8,500.-

23-26 ส.ค. 61

16,900.-

16,900.-

16,900.-

3,000.-

8,500.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่***

ราคาขาย
฿16,900
จำนวน:
Visitors: 327,912