PVG-CA002 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ล่องเรือราตรี 4 วัน 3 คืน ส.ค.61-ธ.ค.61 15,900.-/ท่าน

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ล่องเรือราตรี 4 วัน 3 คืน 

• ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวีที่ว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล
• ร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาเซี่ยงไฮ้ ใหญ่ที่สุดในโลก
• ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดร้อยปี เฉิงหวังเมี่ยว
• ล่องเรือยามราตรี คลองขุดโบราณอู๋ซี ชมแสงสี
• ERA INTERSECTION OF TIME กายกรรมเซี่ยงไฮ้ โชว์ผสมผสานระหว่างกายกรรม บวกกับความทันสมัย
• เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8 – 12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8 – 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 20-23 ก.ค. 61

13,900.-

13,900.-

13,900.-

3,900.-

4,900.-

วันที่ 17 – 20 ส.ค. 61

15,900.-

15,900.-

15,900.-

3,900.-

6,300.-

วันที่ 07 – 10 ก.ย. 61

16,900.-

16,900.-

16,900.-

3,900.-

7,300.-

วันที่ 21 – 24 ก.ย. 61

16,900.-

16,900.-

16,900.-

3,900.-

7,300.-

วันที่ 20 – 23 ต.ค. 61

18,900.-

18,900.-

18,900.-

3,900.-

8,700.-

วันที่ 27 – 30 ต.ค. 61

16,900.-

16,900.-

16,900.-

3,900.-

6,700.-

วันที่ 02 – 05 พ.ย. 61

16,900.-

16,900.-

16,900.-

3,900.-

6,700.-

วันที่ 07 – 10 ธ.ค. 61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

3,900.-

7,700.-

30 ธ.ค. 61–02 ม.ค. 62

20,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

10,700.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿15,900
จำนวน:
Visitors: 341,006