PVG-XJ001 เซี่ยงไฮ้ หรรษา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน ก.ค.61-ธ.ค.61 21,900.-/ท่าน

เซี่ยงไฮ้ หรรษา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน 

• ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู สวนงามดั่งต้องมนต์
• ไหว้พระใหญ่หลิงซาน... ชมพุทธศิล์ปศาลาฝานกง
• ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ถนนนานกิง
• เช็คอิน Starbucks Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี
• เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี

(เสริมเตียง)

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

(จอยแลนด์)

ไม่รวมตั๋ว

24 – 29 ก.ค. 61

23,900.-

23,900.-

23,900.-

2,900.-

9,400.-

07 – 12 ส.ค. 61

23,900.-

23,900.-

23,900.-

2,900.-

9,700.-

12 – 17 ต.ค.61

24,900.-

24,900.-

24,900.-

2,900.-

10,700.-

18 – 23 ต.ค. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

2,900.-

9,900.-

06 – 11 ธ.ค. 61

22,900.-

22,900.-

22,900.-

2,900.-

10,900.-

***  ราคาทารก (อายุไม่เกิน 2 ขวบ) ราคา 6,900 ***

ราคาขาย
฿21,900
จำนวน:
Visitors: 340,386