KMG-8L003 คุนหมิง เต๋อชิง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง 6 วัน 5 คืน 34,900.-/ท่าน

คุนหมิง เต๋อชิง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ 

• เต๋อชิง...ชมความงามของภูเขาหิมะเหมยลี่ ...ชมความอลังการของธารน้ำแข็งหมิงหย่ง
• ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
• ขึ้นสู่บริเวณ จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้
• เมนู พิเศษ!! อาหารกวางตุ้ง สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ด

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

05-10 ก.ย. 61

34,900.-

34,900.-

34,900.-

6,000.-

28,200.-

12-17 ก.ย. 61

34,900.-

34,900.-

34,900.-

6,000.-

28,200.-

19-24 ก.ย. 61

34,900.-

34,900.-

34,900.-

6,000.-

28,200.-

10-15 ต.ค. 61

34,900.-

34,900.-

34,900.-

6,000.-

27,900.-

17-22 ต.ค. 61

34,900.-

34,900.-

34,900.-

6,000.-

27,900.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 6,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿34,900
จำนวน:
Visitors: 337,156