CSX-WE001 ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน 21,900.-/ท่าน

ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์

• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
• พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
• ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
• เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
• ชมโชว์จิ้งจอกขาวสุดอลังการ...เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
• เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 18 ปี (เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 18ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 04-09 ก.ค. 61

19,900.-

19,900.-

19,900.-

5,000.-

13,500.-

วันที่ 11-16 ก.ค. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

5,000.-

13,500.-

วันที่ 18-23 ก.ค. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

5,000.-

13,500.-

วันที่ 25-30 ก.ค. 61

27,900.-

27,900.-

27,900.-

5,000.-

15,300.-

วันที่ 01-06 ส.ค. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

5,000.-

13,500.-

วันที่ 08-13 ส.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,000.-

13,300.-

วันที่ 15-20 ส.ค. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

5,000.-

13,500.-

วันที่ 22-27 ส.ค. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

5,000.-

13,500.-

วันที่ 29 ส.ค.-03 ก.ย. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

5,000.-

13,500.-

วันที่ 05-10 ก.ย. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

5,000.-

13,500.-

วันที่ 12-17 ก.ย. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

5,000.-

13,500.-

วันที่ 19-24 ก.ย. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

5,000.-

13,500.-

วันที่ 26 ก.ย.-01 ต.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,000.-

17,500.-

 

ราคาขาย
฿21,900
จำนวน:
Visitors: 338,182