SIN-SQ001 SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน 13,900.-

SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน

• เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”
• สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า)
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
• ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
• พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2-12 ปี(เสริมเตียง)

เด็ก 2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

07-09 กรกฎาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

13-15 กรกฎาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

14-16 กรกฎาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

20-22 กรกฎาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

21-23 กรกฎาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

03-05 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

04-06 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

10-12 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

17-19 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

18-20 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

24-26 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

25-27 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

31 สิงหาคม-02 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

01-03 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

07-09 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

08-10 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

22-24 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

28-30 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

05-07 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

06-08 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

13-15 ตุลาคม 2561

15,900.-

15,900.-

14,900.-

5,000.-

9,900.-

19-21 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

20-22 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

21-23 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

26-28 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

27-29 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

5,000.-

7,900.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 4,500 บาท / ท่าน ***

ราคาขาย
฿13,900
จำนวน:
Visitors: 338,085