DPS-BI001 บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN 5 วัน 4 คืน (JUL-NOV) 19,900.-

บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN 5 วัน 4 คืน

• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
• ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
• ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
• ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
• ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 10-14 ก.ค. 61

19,900

18,900

17,900

6,900

11,900

วันที่ 24-28 ก.ค. 61

21,900

20,900

19,900

6,900

11,900

     วันที่ 07-11 ส.ค. 61

21,900

     20,900

19,900

    6,900

11,900

วันที่ 21-25 ส.ค. 61

20,900

19,900

18,900

6,900

11,900

วันที่ 18-22 ก.ย. 61

20,900

19,900

18,900

6,900

11,900

วันที่ 09-13 ต.ค. 61

22,900

21,900

20,900

6,900

11,900

วันที่ 23-27 ต.ค. 61

22,900

21,900

20,900

6,900

11,900

วันที่ 06-10 พ.ย. 61

19,900

18,900

17,900

6,900

11,900

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 10,000.-  / ท่าน ***

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

 

ราคาขาย
฿19,900
จำนวน:

 • fd87 (1).png
  FD87ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน ดินแดนเกาะสวรรค์บนดิน ณ บาหลี สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมอันแปลกตา ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูลูวาตู พร้อมชมระบำสิงโต“บารองแดนซ์” ชมภูเ...
  ราคาขาย ฿16,888

 • BT-BAL01_TG.jpg
  BT-BAL01_NOV18-FEB19 “มหัศจรรย์บาหลี”...เช็คอินที่เที่ยวใหม่ก่อนใคร 22,900.- กำหนดการเดินทางOCT18-APR19 ราคาเริ่มต้น 22,900.-
  ราคาขาย ฿22,900

 • BWN02 DESTINATION BALI BRUNEI 5D4N.png
  BWN02 DESTINATION BALI BRUNEI 5D4N เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ บาหลี - บรูไนพิเศษ!! ชมโชว์ บารองแด๊นซ์เต็มอิ่มกับธรรมชาติ.. ล่องเรือชมลิงจมูกยาวFREE!!ถุงผ้า+พัด อัตราค่าบริการ กำหนดกา...
  ราคาขาย ฿19,888

 • SUPERB BALI PREMIUM 4วัน3คืน.jpg
  SUPERB BALI PREMIUM 4วัน3คืน พีเรียตเดินทางJULY-18 -DEC-18 ราคาเริ่มต้น 25,999.- บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆพักโรงแรมหรู( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทำเล...
  ราคาขาย ฿25,999

 • SUPERB BALI-BOROBUDUR 5วัน 3คืน.jpg
  SUPERB BALI-BOROBUDUR 5วัน 3คืน พีเรียต เดินทางJULY-18 -APR-19 ราคาเริ่มต้น 20,999.- บินตรงด้วยสายการบินTHAI AIR ASIAชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเ...
  ราคาขาย ฿20,999

 • BT-BAL01_TG.jpg
  มหัศจจรย์ของบาหลี -"คารามัส" ชายหาดสีดำที่เกิดจากหินภูเขาไฟ-ปุระเบซากีห์ วัดสวยอันดับที่ 1 ของเกาะบาหลี-วัดเล็มปูยางค์ วิวสุดอลังการประตูสู่อากุง-Bali Swing สนุกสุดมันส์กับเครื่องเ...
  ราคาขาย ฿22,900

 • SUPERB BALI - BUROBUDUR-BESAKIH 5วัน 4คืน.jpg
  SUPERB BALI - BUROBUDUR-BESAKIH5วัน 4คืน พีเรียตเดินทางOCT-17 -DEC-17 ราคาเริ่มต้นเพียง 32,999.- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตานะห์ ล็อตแสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยายภูเขาไฟท...
  ราคาขาย ฿32,999

 • BT-BAL02_FD_JUL-DEC18..jpg
  โปรสุดคุ้ม!!!! บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี +ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน+ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot)+ชมการแสดง บาร๊องแดนซ...
  ราคาขาย ฿16,900

 • BT-BAL03บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน _FD_OCT18-APR19 22,900.-
  BT-BAL03บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน _FD_OCT18-APR19 22,900.- กำหนดการเดินทางวันที่ ตุลาคม - เมษายน 62 ราคาเริ่มต้น 22,900.- วัดอูลูวาตู วัดบราตัน ชมวิหารทานาต์ลอต ชมสวนวิษณุ สวนวัฒนธร...
  ราคาขาย ฿22,900

 • SUPERB BALI-SPORTLIGHT 5D3N (FD) บินเช้า-กลับดึก NEWYEAR 2019 13,999.-
  SUPERB BALI-SPORTLIGHT 5D3N (FD) บินเช้า-กลับดึก NEWYEAR 2019 13,999.- กำหนดการเดินทาง 27-31 ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น13,999.- DEC-18 Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านล...
  ราคาขาย ฿13,999

 • SUPERB BALI-BOROBUDUR 5D3N (FD) บินเช้า-กลับดึก AUG - APR 2019 24,999.-
  SUPERB BALI-BOROBUDUR 5D3N (FD) บินเช้า-กลับดึก AUG - APR 2019 25,999.- กำหนดการเดินทางAUG - APR 2019 ราคาเริ่มต้น25,999.- DEC-18 Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ ...
  ราคาขาย ฿24,999

 • SUPERB BALI-BOROBUDUR 5D3N (FD) บินเช้า-กลับดึก AUG - APR 2019 21,999.-
  SUPERB BALI-BOROBUDUR 5D3N (FD) บินเช้า-กลับดึก AUG - APR 2019 21,999.- กำหนดการเดินทางAUG - APR 2019 ราคาเริ่มต้น 21,999.- DEC-18 Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ ...
  ราคาขาย ฿21,999

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • SUPERB BALI PREMIUM 4D3N (TG) JUL-NEWYEAR 2019 start 24,999.-
  SUPERB BALI PREMIUM 4D3N (TG) JUL-NEWYEAR 2019 start 24,999.- กำหนดการเดินทางJUL-NEWYEAR 2019 ราคาเริ่มต้น 24,999.- DEC-18 Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ จอยแลน...
  ราคาขาย ฿24,999

 • Superb Bali-Burobudur-Besakih 5D4N (TG) JUL - NEWYEAR 2019 30,999.-
  Superb Bali-Burobudur-Besakih 5D4N (TG) JUL - NEWYEAR 2019 30,999.- กำหนดการเดินทางJUL - NEWYEAR 2019 ราคาเริ่มต้น 30,999.- DEC-18 Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ ...
  ราคาขาย ฿30,999
Visitors: 341,025