SMUSAE01_QR ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี ไนแองการ่า นิวยอร์ก 9 วัน 5 คืน (MAY-OCT) 70,999.-

ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี ไนแองการ่า นิวยอร์ก 9 วัน 5 คืน

- อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ
- ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ
- ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบิน และ ยานอวกาศ National Air and Space Museum
- ชมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต ณ Hershey’s  Chocolate
- ชม Corning Glass Museum โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ
- ช้อปปิ้ง Woodbury Common Premium Outlets ศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำสัญชาติอเมริกา
- ชมความสง่างามของ เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน
- จัตุรัสไทม์สแควร์ **พิเศษ นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท*

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า
อเมริกา

เดือน  เมษายน

11 เม.ย. 61-19 เม.ย. 61

* วันสงกรานต์

69,999

69,999

69,999

13,999

7,500

เดือน  พฤษภาคม

10 พ.ค. 61-18 พ.ค. 61

 

73,999

71,999

69,999

13,999

7,500

19 พ.ค. 61-27 พ.ค. 61

 

70,999

69,999

69,999

13,999

7,500

เดือน  ตุลาคม

19 ต.ค. 61-27 ต.ค. 61

* วันปิยมหาราช

70,999

69,999

69,999

13,999

7,500

 

ราคาขาย
฿70,999
จำนวน:
Visitors: 338,181