ทัวร์ตุรกี TURKEY DELIGHT 8 วัน 6 คืน 32,927.-

ทัวร์ตุรกี TURKEY DELIGHT 8 วัน 6 คืน

- พิเศษสุดๆ กับสายการบินระดับ บิน 5 ดาว 
- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชทอปกาปึ, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย 
- ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
- ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
- ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
- ชม สวนผีเสื้อ ที่มีความสวยงาม และพันธุ์ของผีเสื้อมากมาย
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ชม สุสานของประธานาธิบดีคนแรก และคนที่สอง ของตุรกี ณ สุสานอตาเติร์ก
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า
-

เดือน  กันยายน

16 ก.ย. 61- 23 ก.ย. 61

 

32,927

31,927

30,927

5,900

-

23 ก.ย. 61- 30 ก.ย. 61

 

32,927

31,927

30,927

5,900

-

เดือน  ตุลาคม

09 ต.ค. 61- 16 ต.ค. 61

* วันสวรรคต ร.9

33,927

32,927

31,927

5,900

-

21 ต.ค. 61- 28 ต.ค. 61

* วันปิยมหาราช

33,927

32,927

31,927

5,900

-

เดือน  พฤศจิกายน

06 พ.ย. 61- 13 พ.ย. 61

 

32,927

31,927

30,927

5,900

-

11 พ.ย. 61- 18 พ.ย. 61

 

32,927

31,927

30,927

5,900

-

15 พ.ย. 61- 22 พ.ย. 61

 

32,927

31,927

30,927

5,900

-

22 พ.ย. 61- 29 พ.ย. 61

 

32,927

31,927

30,927

5,900

-

29 พ.ย. 61- 06 ธ.ค. 61

* วันพ่อ

36,927

35,927

34,927

5,900

-

เดือน  ธันวาคม

02 ธ.ค. 61- 09 ธ.ค. 61

* วันพ่อ

36,927

35,927

34,927

5,900

-

ราคาขาย
฿32,927
จำนวน:

 • TK94 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน.jpg
  TK94 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม เที่ยวอิสตันบูลเมืองหลวงเก่าแก่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร...
  ราคาขาย ฿33,888

 • TK94 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน.jpg
  TK94 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน เที่ยวอิสตันบูลเมืองหลวงเก่าแก่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosqueแห่งเมืองบูร์ซา เยี่ย...
  ราคาขาย ฿33,888

 • Turkey Troy 8 Days TK Jul-Dec.jpg
  Turkey Troy 8 Days TK Jul-Dec18 อิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟียอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่สไปช์...
  ราคาขาย ฿36,900

 • banner WOW May.jpg
  WOW Turkey 8 Days by TK May-Nov 18 บินตรง ชิลด์ ชิลด์ ราคาโดนใจพิเศษ !! พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกียฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟียพระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเ...
  ราคาขาย ฿32,900

 • Love-Love_AG.png
  ทัวร์ตุรกี LOVE LOVE TURKEY 9 วัน 6 คืน - พิเศษสุดๆพักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืนให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่-ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ชมความยิ่งใหญ่ของพระราช...
  ราคาขาย ฿29,927

 • Say-Hi-TurkeyAG.png
  ทัวร์ตุรกี SAY HI TURKEY (IST-IST) 8 วัน 6 คืน - พิเศษสุดๆพักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืนให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่-ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ชมความยิ่งใหญ่ขอ...
  ราคาขาย ฿28,000

 • SAW-EK001.jpg
  Discover Turkey 10 วัน 7 คืน • เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่า เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศ...
  ราคาขาย ฿31,900

 • IST-SQ001 (1).jpg
  เทศกาลปีใหม่DELIGHT TURKEY 10 วัน 7 คืน • เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศ...
  ราคาขาย ฿34,900

 • ADB-TK001 (1).jpg
  Best of Turkey 8 วัน 5 คืน • นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้) เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่...
  ราคาขาย ฿42,900

 • ASR-TK001.jpg
  Spirit of Turkey 8 วัน 5 คืน • นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้) เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) • เ...
  ราคาขาย ฿39,900

 • ADA02 LIMITED TURKEY 10D7N.jpg
  LIMITED TURKEY 10D7N บิน 5 ดาว ลงอาดานากลับจาก อังการ่าพัก 5 ดาว คัปปาโดเจีย 2 คืนอิสตันบูล 2 คืนเที่ยวสบาย แบบเต็มๆ ครบ คุ้ม จบทุกไฮไลท์!!พิเศษ!!ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสและรับประ...
  ราคาขาย ฿33,999

 • BT-TUK02_SEP-DEC18.jpg
  BT-TUK02_SEP-DEC18 อัตราค่าบริการ ตารางวันเดินทางราคา ตุรกีบินภายใน 8 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ไลน์(TK) เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ ...
  ราคาขาย ฿36,900

 • BT-TUK03_QR.jpg
  BT-TUK03_QR มหัศจรรย์ ริเวียร่า ตรุกี มหัศจรรย์....ริเวียร่าแห่งตุรกีบินเข้าเมืองอิสตันบูล-บินออกเมืองอังการาบินหรูสายการบิน 5 ดาว Qatar Qirway (QR)พักดี 5 ดาว 10 วัน 7 คืนล่องเรือ...
  ราคาขาย ฿39,900

 • IST-TK002.jpg
  Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน • เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถาน...
  ราคาขาย ฿0
Visitors: 338,182