SMRS12_KC ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA 52,555.-

ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA

- ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ  หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
- สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
- ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
- ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า

เดือน  พฤศจิกายน

09 พ.ย. 61- 15 พ.ย. 61

KC872/09:10 น.

54,555

54,555

54,555

8,900

-

17 พ.ย. 61- 23 พ.ย. 61

KC894/10:00 น.
* BUS 1

55,555

55,555

54,555

8,900

-

17 พ.ย. 61- 23 พ.ย. 61

KC894/10:00 น.
* BUS 2

55,555

55,555

54,555

8,900

-

25 พ.ย. 61- 01 ธ.ค. 61

KC872/09:10 น.

54,555

54,555

54,555

8,900

-

30 พ.ย. 61- 06 ธ.ค. 61

KC872/09:10 น.
* วันพ่อ

55,555

55,555

54,555

8,900

-

เดือน ธันวาคม

07 ธ.ค. 61- 13 ธ.ค. 61

KC872/09:10 น.
* วันพ่อ

56,555

56,555

55,555

8,900

-

10 ธ.ค. 61- 16 ธ.ค. 61

KC276/13:35 น.
* วันรัฐธรรมนูญ

55,555

55,555

54,555

8,900

-

เดือน มกราคม

21 ม.ค. 62- 27 ม.ค. 62

KC276/13:35 น.

52,555

52,555

52,555

8,900

-

28 ม.ค. 62- 03 ก.พ. 62

KC276/13:35 น.

52,555

52,555

52,555

8,900

-

เดือน กุมภาพันธ์

04 ก.พ. 62- 10 ก.พ. 62

KC276/13:35 น.

53,555

53,555

53,555

8,900

-

11 ก.พ. 62- 17 ก.พ. 62

KC276/13:35 น.

53,555

53,555

53,555

8,900

-

18 ก.พ. 62- 24 ก.พ. 62

KC276/13:35 น.

52,555

52,555

52,555

8,900

-

เดือน มีนาคม

04 มี.ค. 62- 10 มี.ค. 62

KC276/13:35 น.

53,555

53,555

53,555

8,900

-

ราคาขาย
฿52,555
จำนวน:
Visitors: 363,052