ARN-EK001

Scandinavia 3 Capitals : Flamsbana สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน

นำท่านบินสู่กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง
ชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) สถานที่เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)
เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana
สัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord)
นั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) 
***ล่องเรือสำราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)

 

  อัตราค่าบริการ

วันที่    26 ก.ค.-4 ส.ค. 61

75,900.-

วันที่    10-19 ส.ค., 29 ส.ค.-7 ก.ย. 61

75,900.-

วันที่    12-21 ก.ย., 26 ก.ย.-5 ต.ค. 61

75,900.-

วันที่    2-11, 10-19, 19-28 ต.ค., 30 ต.ค.-8 พ.ย. 61

75,900.-

 

ราคาขาย
฿75,900
จำนวน:
Visitors: 337,170