CDG04_ENJOY BENELUX FR BE LUX GE NE 8D5N BY QR CDG-AMS (SEP 2018) 50,888.-

CDG04_ENJOY BENELUX FR BE LUX GE NE 8D5N
                 BY QR CDG-AMS (SEP 2018) 

ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก 

เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์

"ล่องเรือบาโตมุซ" ชมแม่น้ำแซน ล่องเรืองหลังคากระจก

พิเศษ!!  เมนูขาหมูเยอรมัน+หอยเอสคาโก้

ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซาน -

พระราชวังทีประทับของแกรนด์ดยุค
หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - สถานบันเจียระไนเพชรและอัญมณี

 


 

 

อัตราค่าบริการ

 

 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

02 - 09 กันยายน 2561

50,888

50,888

49,888

10,000

30,888

16 - 23 กันยายน 2561

50,888

50,888

49,888

10,000

30,888

 

 

ราคาขาย
฿50,888
จำนวน:

 • FRA-TG002 (1).jpg
  เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน • บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี • เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่...
  ราคาขาย ฿54,900

 • Europe Benelux-France (GE-NT-BEL-LUX-FR) 9D6N TG On 15-23, 22-30 Sep'18.jpg
  Europe Benelux-France (GE-NT-BEL-LUX-FR) 9D6N TG On 15-23, 22-30 Sep'18 ชมจัตุรัสโรเมอร์ นครแฟร้งเฟิร์ต ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งโคโลญจน์เยี่ยมหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ นั่งรือหลังคาท...
  ราคาขาย ฿59,900

 • (HG07) ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน.jpg
  (HG07) ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม-อัมสเตอร์ดัม – กีร์ธโฮร์น – ลิซเซ่ – ซานน์สคันส์ ช้อปปิ้ง La Valle...
  ราคาขาย ฿42,900

 • CDG04 ENJOY BENELUX 8D5N.png
  CDG04 ENJOY BENELUX 8D5N ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์กเยอรมัน - เนเธอร์แลนด์"ล่องเรือบาโตมุซ" ชมแม่น้ำแซน ล่องเรืองหลังคากระจกพิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมัน+หอยเอสคาโก้ อัตราค่าบริก...
  ราคาขาย ฿50,888
Visitors: 330,336