CSX06 ELEGANT OF ZHANGJIAJIE APR-OCT18 18,888.-/ท่าน

CSX06 ELEGANT OF ZHANGJIAJIE APR-OCT18 

เมืองโบราณเฟิ่งหวงล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน

แกรนด์แคนยอนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลกร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา

ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย

ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวน

พิเศษ !!ด้วยเมนู สุกี้เห็ด

 


 

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

 เด็กอายุไม่เกิน18ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

07 – 12 เมษายน 2561

18,888

21,888

4,500

11,900

14 – 19 เมษายน 2561

24,888

27,888

7,000

14,900

28 เม.ย. – 03 พ.ค.2561

20,888

23,888

5,000

12,900

12 – 17 พฤษภาคม 2561

19,888

22,888

5,000

12,900

26 – 31 พฤษภาคม 2561

19,888

22,888

5,000

12,900

09 – 14 มิถุนายน 2561

18,888

21,888

4,500

11,900

23 – 28 มิถุนายน 2561

18,888

21,888

4,500

11,900

07 – 12 กรกฎาคม 2561

18,888

21,888

4,500

11,900

04 – 09 สิงหาคม 2561

18,888

21,888

4,500

11,900

01 – 06 กันยายน 2561

18,888

21,888

4,500

11,900

15 – 20 กันยายน 2561

18,888

21,888

4,500

11,900

13 – 18 ตุลาคม 2561

21,888

24,888

5,000

12,900

 

ราคาขาย
฿18,888
จำนวน:
Visitors: 338,180