PVG04 HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ MAR-AUG18 11,900.-/ท่าน

PVG04 HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ MAR-AUG18

เที่ยวคุ้ม!! 3 เมือง เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี
ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 ตึก SWFC

พิเศษ!! ล่องเรือชมมรดกโลก "ทะเลสาบซีหู"
เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง, ไก่ขอทาน, หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี


หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง , ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

 


 

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็ก

อายุต่ำกว่า 18 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

06 – 10 เมษายน 2561

13,900

16,900

4,000

6,900

20 – 24 เมษายน 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

09 – 13 พฤษภาคม 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

10 – 14 พฤษภาคม 2561

13,900

16,900

4,000

6,900

16 – 20 พฤษภาคม 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

17 – 21 พฤษภาคม 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

24 – 28 พฤษภาคม 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561

11,900

14,900

3,500

6,900

31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2561

11,900

14,900

3,500

6,900

07 – 11 มิถุนายน 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

14 – 18 มิถุนายน 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

21 – 25 มิถุนายน 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

26 – 30 กรกฎาคม 2561

16,900

19,900

4,000

6,900

09 – 13 สิงหาคม 2561

16,900

19,900

4,000

6,900

 

ราคาขาย
฿11,900
จำนวน:
Visitors: 327,911