DME05 RUSSIA GOOD DEAL 6D3N SEP-DEC18 29,888.-

DME05 RUSSIA GOOD DEAL 6D3N SEP-DEC18 

มอสโคว์ ซากอร์ส สายการบิน 5 ดาว

เที่ยวรัสเซียง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า

ช้อปปิ้งตลาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย "IZMAILOVO MARKER"

เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้
โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน

 


 

อัตราค่าบริการ

 

 

 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

08 - 13 กันยายน 2561

08SEP EY405 BKK-AUH 18.25-22.00

09SEP EY65 AUH-DME 03.05-07.30

12SEP EY68 DME-AUH 12.50-19.05

12SEP EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,888

29,888

29,888

6,500

13,888

17 - 22 กันยายน 2561

17SEP EY405 BKK-AUH 18.25-22.00

18SEP EY65 AUH-DME 03.05-07.30

21SEP EY68 DME-AUH 12.50-19.05

21SEP EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,888

29,888

29,888

6,500

13,888

03 - 08 ตุลาคม 2561

03OCT EY405 BKK-AUH 18.25-22.00

04OCT EY65 AUH-DME 03.05-07.30

07OCT EY68 DME-AUH 12.50-19.05

07OCT EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,888

30,888

30,888

6,500

14,888

16 - 21 ตุลาคม 2561

16OCT EY405 BKK-AUH 18.25-22.00

17OCT EY65 AUH-DME 03.05-07.30

20OCT EY68 DME-AUH 12.50-19.05

20OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

30,888

30,888

30,888

6,500

14,888

23 - 28 ตุลาคม 2561

23OCT EY405 BKK-AUH 18.25-22.00

24OCT EY65 AUH-DME 03.05-07.30

27OCT EY68 DME-AUH 12.50-19.05

27OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

32,888

32,888

32,888

6,500

14,888

06 - 11 พฤศจิกายน 2561

06NOV EY405 BKK-AUH 18.25-22.05

07NOV EY65 AUH-DME 02.30-07.20

10NOV EY68 DME-AUH 12.35-19.00

10NOV EY402 AUH-BKK 21.30-06.35+1

30,888

30,888

30,888

6,500

14,888

27 .ย. -02 ธ.ค. 2561

27NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.05

28NOV EY65 AUH-DME 02.30-07.20

01DEC EY68 DME-AUH 12.35-19.00

01DEC EY402 AUH-BKK 21.30-06.45+1

30,888

30,888

30,888

6,500

14,888

09 - 14 ธันวาคม 2561

09DEC EY401 BKK-AUH 20.10-00.05+1

10DEC EY65 AUH-DME 02.30-07.20

13DEC EY68 DME-AUH 12.35-19.00

13DEC EY406 AUH-BKK 23.40-08.55+1

35,888

35,888

35,888

6,500

15,888

29 .ค. – 03 ม.ค. 2562

29DEC EY405 BKK-AUH 18.05-22.05

30DEC EY65 AUH-DME 02.30-07.20

02JAN EY68 DME-AUH 12.35-19.00

02JAN EY406 AUH-BKK 23.40-08.55+1

44,888

44,888

44,888

7,500

17,888

 

ราคาขาย
฿29,888
จำนวน:

 • RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6D3N [JUL-OCT18]-(SMRS13_W5)-Agent.jpg
  RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6D3N [JUL-OCT18]-(SMRS13_W5) · ชม สถานีรถไฟใต้ดินการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา · ชมความงามของ พระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที...
  ราคาขาย ฿29,555

 • โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6D3N [OCT-DEC18]-(SMRS11_QR)-AG.jpg
  โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6D3N [OCT-DEC18]-(SMRS11_QR) · ชม สถานีรถไฟใต้ดินการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา · ชม พระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที่...
  ราคาขาย ฿33,555

 • DME03.jpg
  DME03 WONDERFUL RUSSIA 6D4N AUG-DEC18 มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก บินตรงสู่มอสโคส์ สะสมไมล์ได้ 50% เปิดประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจ!! "รถไฟความเร็วสูง" วิหารเซนต์บาซิล - พระรางวังเคลมลิ...
  ราคาขาย ฿52,888

 • DME06.jpg
  DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N JUL-DEC18 มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก "นอนโรงแรมทุกคืน" ตื่นตาตื่นใจ!! กับการแสดง "ละครสัตว์" วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์ อัตราค่...
  ราคาขาย ฿48,888

 • SMRS14_KC รัสเวีย-เย็นสดชื่น-มอสโคว์-ซากอส_AG.png
  ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา-ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟหรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF-ชมวิหารเซนต์ซาเวีย...
  ราคาขาย ฿45,555

 • SMRS13_W5 รัสเซียใบไม้ผลิ_AG.png
  ทัวร์รัสเซีย RUSSIA COLORFUL AUTUMN - ชมสถานีรถไฟใต้ดินการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา-ชมความงามของพระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย-ชมโบสถ์อัสสั...
  ราคาขาย ฿29,888

 • SMRS12_KC ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA.png
  ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA - ตามล่าหาแสงเหนือNorthern Lightsหรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์-สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามินั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่...
  ราคาขาย ฿52,555

 • DME-TG0008.jpg
  รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Gr...
  ราคาขาย ฿41,900

 • DME-EK002 (1).jpg
  SPACE ,DELICIOUS VODKA AND CAVIAR รัสเซีย 6 วัน 3 คืน • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kreml...
  ราคาขาย ฿38,900

 • DME-TG006 (1).jpg
  CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\\\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวห...
  ราคาขาย ฿62,900

 • SVO-AY001.jpg
  รัสเซีย in Train (รถไฟตู้นอน) [มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 5 คืน • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint...
  ราคาขาย ฿56,900

 • Highlight Russia 2 Cities 6D4N TG, Jul&Oct 2018.jpg
  Highlight Russia 2 Cities 6D4N TG, Jul&Oct 2018 ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โ...
  ราคาขาย ฿57,900

 • Russia Northern Light Explorer 7D5N TG, 22-28 Oct'18.JPG
  Russia Northern Light Explorer 7 D (Mow-Mmk), TG 22-28 Oct 2018 ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใครวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เ...
  ราคาขาย ฿74,300

 • Russia Northern Light Explorer 7D5N TG, 24-30 Nov'18.JPG
  Russia Northern Light Explorer 7D5N TG, 24-30 Nov'18 ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใครเซลฟี่กับวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้...
  ราคาขาย ฿63,900

 • DME-EK010 (1).jpg
  รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) ถ่ายรู...
  ราคาขาย ฿55,900

 • DME12 AURORA IN RUSSIA 7D5N.jpg
  DME12 AURORA IN RUSSIA 7D5N มอสโคว์-เมอร์มานสค์ชมปรากฏการณ์ออโรร่ามหัศจรรย์..แสงเหนือบินภายใน 2 ไฟล์ท ไม่เหนื่อย!!พิเศษ!!ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Showนั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Park อ...
  ราคาขาย ฿65,999

 • DME14 ANGELA RUSSIA 7D4N.jpg
  ANGELA RUSSIA 7D4N มอสโคว ซากอร์สนิวเยรูซาเล็ม อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ...
  ราคาขาย ฿36,888

 • DME-QR001.jpg
  รัสเซีย - มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชว...
  ราคาขาย ฿53,900

 • DME-TG007.jpg
  SOVIET AND THE GALAXY รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิ...
  ราคาขาย ฿59,900

 • BT-RUS01_TG_OCT-NOV18..jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิรก์ ✈️ บินสบายกับการบินไทย- ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล- ชมพระราชวังเคลมลิน- จัตุรัสแดง- มหาวิหารเซนต์บาซิล- ชอปปิ้งที่ถนนอาร์บัตสตรีท- ชมการแสดงละคร...
  ราคาขาย ฿54,900

 • BT-RUS02_QR.jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย6D3N อัตราค่าบริการ วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์(QR) เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ ...
  ราคาขาย ฿42,900

 • BT-RUS03_EK.jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก8D5N อัตราค่าบริการ วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) เริ่มเดินทาง กลับจ...
  ราคาขาย ฿57,900

 • BT-RUS04_EY.jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส อัตราค่าบริการ วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใ...
  ราคาขาย ฿35,900

 • DME-QR002.jpg
  The Iron Curtain รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก[ มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ] 8 วัน 5 คืน • เยือนรัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก อดีตประเทศมหาอำนาจ • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Mosc...
  ราคาขาย ฿49,900

 • DME-TG010.jpg
  Hydrofoils and Sapsan Train รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) • เข้าชมพระราช...
  ราคาขาย ฿56,900

 • BT-RUS01มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก_TG_NOV18-FEB19 48,900.-
  BT-RUS01มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก_TG_NOV18-FEB19 48,900.- กำหนดการเดินทางวันที่ ตุลามคม - กุมภาพันธ์ 62 ราคาเริ่มต้น 48,900.- ✈️ บินสบายกับการบินไทย- ยอดเขาสแ...
  ราคาขาย ฿48,900

 • EK001A Jan-Mar.jpg
  EK001A_Russia Moscow Zagorsk 6 Days_2019_Agent_Jan-Mar 34,900.- กำหนดการเดินทาง27 มี.ค. – 1 เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 34,900.- รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วันเที่ยวเต็มเที่ยวครบ กลับไฟลท์ด...
  ราคาขาย ฿34,900

 • EK001B_Russia Moscow 6 Days (Husky Sledding )_2019_Agent_Jan-Mar 34,900.- กำหนดการเดินทาง ธันวาคม61 มีนนาคม62 ราคาเริ่มต้น 34,900.- จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเ...
  ราคาขาย ฿34,900

 • EK002_Russia Moscow St.Petersburg High Speed train 8 Days_2019_Agent_Jan-Mar 54,900.-
  EK002_Russia Moscow St.Petersburg High Speed train 8 Days_2019_Agent_Jan-Mar 54,900.- กำหนดการเดินทาง มกราคม-เมษายน 62 ราคาเริ่มต้น 54,900.- รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 ...
  ราคาขาย ฿54,900

 • EK003 JAN-MAR 2019.jpg
  EK003_Russia Moscow Murmansk 8 Days_2019 Agent_Jan-Mar 59,900.- กำหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม62 ราคาเริ่มต้น 59,900.- รัสเซีย มอสโคว์มูรมันสค์ 8 วัน AURORA HUNTING สัมผัสปรากฎการณ์...
  ราคาขาย ฿59,900
Visitors: 338,180