SIN12 GOOD DEAL SINGAPORE MAR-JUL18 9,888.-

SIN12 GOOD DEAL SINGAPORE MAR-JUL18 9,888.-

ไฮไลท์

ซันเทคซิตี้ รับพลังฮวงจุ้ย “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง”
• ถ่ายรูปคู่ เมอร์ไลอ้อน
• การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ 

• มารีน่า เบย์แซนด์ • สักการะเจ้าแม่กวนอิม
• วัดพระเขี้ยวแก้ว • อิสระเลือกเที่ยว เกาะเซ็นโตซ่า


 

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดกาเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

10 – 12 มีนาคม 2561

9,888

9,888

9,888

3,500

12 – 14 พฤษภาคม 2561

12,888

12,888

12,888

4,000

15 – 17 มิถุนายน 2561

10,888

10,888

10,888

3,500

13 – 15 กรกฎาคม 2561

10,888

10,888

10,888

3,500

 

ราคาขาย
฿9,888
จำนวน:
Visitors: 330,686