GT-MNL BI01 บรูไน-ฟิลิปปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย...สบาย 5วัน 4คืน 23,991.-

 บรูไน-ฟิลิปปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย...สบาย 5วัน 4คืน DEC60-MAY61 

- ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์

- ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque

- ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer

- ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ

- ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน

 

อัตราค่าบริการ

บรูไน-ฟิลิปปินส์ สบาย...สบาย 5 วัน 4 คืน BY BI

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่  30 ธ.ค. 60  – 03 ม.ค. 61

30,999

29,999

28,999

7,500

วันที่  20 – 24 ม.ค. 61

24,999

23,999

22,999

6,500

วันที่  27 – 31 ม.ค. 61

24,999

23,999

22,999

6,500

วันที่  24-28 ก.พ. 61

23,999

22,999

21,999

6,500

วันที่  10-14 มี.ค. 61

24,999

23,999

22,999

6,500

วันที่  17-21 มี.ค. 61

24,999

23,999

22,999

6,500

วันที่  14-18 เม.ย. 61

28,999

27,999

26,999

6,500

วันที่  21-25 เม.ย. 61

24,999

23,999

22,999

6,500

วันที่  05-09 พ.ค. 61

23,999

22,999

21,999

6,500

วันที่  12-16 พ.ค. 61

23,999

22,999

21,999

6,500

วันที่  19-23 พ.ค. 61

23,999

22,999

21,999

6,500

 

 

 

 

 

ราคาขาย
฿23,991
จำนวน:

 • THE FLASH MALAYSIA 3วัน 2คืน.jpg
  THE FLASH MALAYSIA 3วัน 2คืน พีเรียตJULY 18 -DEC 18 ราคาเริ่มต้น 6,999.- สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติคาเมร่อนไฮแลนด์พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืนชมเมือ...
  ราคาขาย ฿6,999

 • MH23 Malaysia 3D.jpg
  MH23 ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2คืน คาเมรอน เมืองตากอากาศสุดโรแมนติค อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอกน...
  ราคาขาย ฿8,998

 • FD97 Malaysia Singapore 4D3N May-Oct2018.jpg
  FD97 ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโนGenting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุดเมืองหลวงกัวลาลัมเป...
  ราคาขาย ฿13,888

 • Hilight of Malaysia (SL+OD) 4วัน 3คืน.jpg
  Hilight of Malaysia (SL+OD) 4วัน 3คืน พีเรียตJUNE-18 -DEC-18 ราคาเริ่มต้นเพียง 9,999.- บินเข้าที่หาดใหญ่/ออกจากมาเลเซียไม่ย้อนทางสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ "ปีนังฮิลล์"เยี่ยมชมมหานครแห่ง...
  ราคาขาย ฿9,999

 • KUL-MH001.jpg
  Malaysia เที่ยวครบ จุใจ คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน •นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี •ชม มัสยิสสีฟ้า Blue Mosque หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยงา...
  ราคาขาย ฿8,900

 • Completely Malay-Sin 6D5N (SL+TR) 6วัน 5คืน.jpg
  Completely Malay-Sin 6D5N (SL+TR) 6วัน 5คืน บินเข้าที่หาดใหญ่ / บินออกจากสิงคโปร์ (ไม่ย้อนทาง)สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ “ปีนังฮิลล์”ชมเมืองในหมอก “เก็นติ้งไฮแลนด์”ชิมสุกี้เห็ดเลิศรส เมื...
  ราคาขาย ฿21,999

 • GO1MNL-BI001.jpg
  มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque• ชม หมู่บ้านกลา...
  ราคาขาย ฿24,900

 • BWN01 GOLDEN ROUTE BRUNEI 3D2N BY BI.jpg
  BWN01 GOLDEN ROUTE BRUNEI 3D2N BY BI กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี'ระบำบารอง แดนซ์ -...
  ราคาขาย ฿15,888

 • GO1BWN-BI001-2.jpg
  Brunei The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน • ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer • ผ่านชมพระราชวั...
  ราคาขาย ฿15,900

 • GT-BWN-BI01.jpg
  GT-BWN BI01บรูไน สบาย..สบาย 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า• ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque• ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer• ผ่า...
  ราคาขาย ฿14,991
Visitors: 338,182