HCX12ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน2คืน

โปรโมชั่นเที่ยวครบสุดคุ้ม กระเช้านองปิง 360 องศา
ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท หาดรีพลัสเบย์
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวที่วิคตอเรียพีค ขอความรัก
วัดหวังต้าเซี่ยน วัดแชกงหมิว หรือขอพรแก้ปีชงที่ วัดกังหัน
วัดหม่านโหมว  ช้อปปิ้ง คลอสเบย์เวย์ ถนนนาธาน
Avenue of Stars  และ Symphony of Light

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

10 - 12 Jun 2018

14,888

15,888

15,888

7,000

4,500

17 - 19 Jun 2018

16,888

16,888

16,888

7,000

4,500

24 - 26 Jun 2018

15,888

16,888

16,888

7,000

4,500

08 - 10 Jul 2018

16,888

17,888

17,888

7,000

4,500

15 - 17 Jul 2018

15,888

16,888

16,888

7,000

4,500

24 - 26 Jul 2018

15,888

16,888

16,888

7,000

4,500

 

ราคาขาย
฿14,888
จำนวน:
Visitors: 311,666