XW-B92 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน 13,888.-/ท่าน

XW-B92 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน

ปักกิ่ง: จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
อาหาร: Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกี้ยากี้  พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น
เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง, สุกี้มองโกล, อาหารแต้จิ๋ว  

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

24 - 27 May 2018

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

31 May - 03 Jun 2018

12,888

12,888

12,888

5,000

4,500

07 - 10 Jun 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

14 - 17 Jun 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

21 - 24 Jun 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

28 Jun - 01 Jul 2018

13,888

13,888

13,888

5,000

4,500

05 - 08 Jul 2018

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

12 - 15 Jul 2018

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

26 - 29 Jul 2018

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

02 - 05 Aug 2018

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

09 - 12 Aug 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

23 - 26 Aug 2018

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

06 - 09 Sep 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

13 - 16 Sep 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

20 - 23 Sep 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

27 - 30 Sep 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

20 - 23 Oct 2018

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

ราคาขาย
฿13,888
จำนวน:
Visitors: 333,863