MH91 Amazing London

MH91 Amazing London ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน

ลอนดอน ซาลส์บัวรี่ ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์  เมืองอ๊อกซฟอร์ด
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
 ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1วัน

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

26 - 31 May 2018

39,900

39,900

39,900

13,000

12,000

27 Jul - 01 Aug 2018

45,900

45,900

45,900

13,000

12,000

11 - 16 Aug 2018

43,900

43,900

43,900

13,000

12,000

13 - 18 Oct 2018

39,900

39,900

39,900

13,000

12,000

23 - 28 Oct 2018

39,900

39,900

39,900

13,000

12,000

01 - 06 Dec 2018

41,900

41,900

41,900

13,000

12,000

08 - 13 Dec 2018

43,900

43,900

43,900

13,000

12,000

29 Dec 2018 - 03 Jan 2019

49,900

49,900

49,900

13,000

12,000

 

ราคาขาย
฿39,900
จำนวน:
Visitors: 349,767