(SMRS11_QR) โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6D3N [OCT-DEC18] 33,555.-

โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6D3N
[OCT-DEC18]-(SMRS11_QR)

·         ชม สถานีรถไฟใต้ดินการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา

·         ชม พระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย

·         ชม จตุรัสแดงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย

·         อิสระถ่ายรูปกับ สุสานเลนินและ วิหารเซนต์บาซิล

·         ชม โบสถ์อัสสัมชัญสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน

·         ชม สแปร์โร่ฮิลล์เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด

·         ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

·         ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gumห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก

·         ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

 


 

 

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า

เดือน  ตุลาคม

04 ต.ค. 61 - 09 ต.ค. 61

QR833/20:55 น.

* PRO

33,555

33,555

33,555

7,900

-

11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61

QR833/20:55 น.

34,555

34,555

33,555

7,900

-

18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61

QR833/20:55 น.
* วันปิยมหาราช

35,555

35,555

34,555

7,900

-

เดือน  พฤศจิกายน

11 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61

QR837/01:00 น.

* PRO

33,555

33,555

33,555

7,900

-

14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61

QR837/01:00 น.

34,555

34,555

33,555

7,900

-

23 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61

QR837/01:00 น.

37,555

37,555

36,555

7,900

-

30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค. 61

QR837/01:00 น.

38,555

38,555

37,555

7,900

-

เดือน  ธันวาคม

05 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61

QR837/01:00 น.
* วันพ่อ
,
วันรัฐธรรมนูญ

39,555

39,555

38,555

7,900

-

13 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61

QR837/01:00 น.

42,555

42,555

41,555

7,900

-

 

 

%MCEPASTEBIN%

ราคาขาย
฿33,555
จำนวน:

 • RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6D3N [JUL-OCT18]-(SMRS13_W5)-Agent.jpg
  RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6D3N [JUL-OCT18]-(SMRS13_W5) · ชม สถานีรถไฟใต้ดินการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา · ชมความงามของ พระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที...
  ราคาขาย ฿29,555

 • DME03.jpg
  DME03 WONDERFUL RUSSIA 6D4N AUG-DEC18 มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก บินตรงสู่มอสโคส์ สะสมไมล์ได้ 50% เปิดประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจ!! "รถไฟความเร็วสูง" วิหารเซนต์บาซิล - พระรางวังเคลมลิ...
  ราคาขาย ฿52,888

 • DME05.jpg
  DME05 RUSSIA GOOD DEAL 6D3N SEP-DEC18 มอสโคว์ ซากอร์ส สายการบิน 5 ดาว เที่ยวรัสเซียง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า ช้อปปิ้งตลาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย "IZMAILOVO MARKER" เนินเขาสแปร์โรว์ - สถ...
  ราคาขาย ฿29,888

 • DME06.jpg
  DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N JUL-DEC18 มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก "นอนโรงแรมทุกคืน" ตื่นตาตื่นใจ!! กับการแสดง "ละครสัตว์" วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์ อัตราค่...
  ราคาขาย ฿48,888

 • SMRS14_KC รัสเวีย-เย็นสดชื่น-มอสโคว์-ซากอส_AG.png
  ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา-ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟหรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF-ชมวิหารเซนต์ซาเวีย...
  ราคาขาย ฿45,555

 • SMRS13_W5 รัสเซียใบไม้ผลิ_AG.png
  ทัวร์รัสเซีย RUSSIA COLORFUL AUTUMN - ชมสถานีรถไฟใต้ดินการตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา-ชมความงามของพระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย-ชมโบสถ์อัสสั...
  ราคาขาย ฿29,888

 • SMRS12_KC ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA.png
  ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA - ตามล่าหาแสงเหนือNorthern Lightsหรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์-สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามินั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่...
  ราคาขาย ฿52,555

 • DME-TG0008.jpg
  รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Gr...
  ราคาขาย ฿41,900

 • DME-EK002 (1).jpg
  SPACE ,DELICIOUS VODKA AND CAVIAR รัสเซีย 6 วัน 3 คืน • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kreml...
  ราคาขาย ฿38,900

 • DME-TG006 (1).jpg
  CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\\\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวห...
  ราคาขาย ฿62,900

 • SVO-AY001.jpg
  รัสเซีย in Train (รถไฟตู้นอน) [มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 5 คืน • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint...
  ราคาขาย ฿56,900

 • Highlight Russia 2 Cities 6D4N TG, Jul&Oct 2018.jpg
  Highlight Russia 2 Cities 6D4N TG, Jul&Oct 2018 ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โ...
  ราคาขาย ฿57,900

 • Russia Northern Light Explorer 7D5N TG, 22-28 Oct'18.JPG
  Russia Northern Light Explorer 7 D (Mow-Mmk), TG 22-28 Oct 2018 ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใครวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เ...
  ราคาขาย ฿74,300

 • Russia Northern Light Explorer 7D5N TG, 24-30 Nov'18.JPG
  Russia Northern Light Explorer 7D5N TG, 24-30 Nov'18 ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใครเซลฟี่กับวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้...
  ราคาขาย ฿63,900

 • DME-EK010 (1).jpg
  รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) ถ่ายรู...
  ราคาขาย ฿55,900

 • DME12 AURORA IN RUSSIA 7D5N.jpg
  DME12 AURORA IN RUSSIA 7D5N มอสโคว์-เมอร์มานสค์ชมปรากฏการณ์ออโรร่ามหัศจรรย์..แสงเหนือบินภายใน 2 ไฟล์ท ไม่เหนื่อย!!พิเศษ!!ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Showนั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Park อ...
  ราคาขาย ฿65,999

 • DME14 ANGELA RUSSIA 7D4N.jpg
  ANGELA RUSSIA 7D4N มอสโคว ซากอร์สนิวเยรูซาเล็ม อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ...
  ราคาขาย ฿36,888

 • DME-QR001.jpg
  รัสเซีย - มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชว...
  ราคาขาย ฿53,900

 • DME-TG007.jpg
  SOVIET AND THE GALAXY รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิ...
  ราคาขาย ฿59,900

 • BT-RUS01_TG_OCT-NOV18..jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิรก์ ✈️ บินสบายกับการบินไทย- ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล- ชมพระราชวังเคลมลิน- จัตุรัสแดง- มหาวิหารเซนต์บาซิล- ชอปปิ้งที่ถนนอาร์บัตสตรีท- ชมการแสดงละคร...
  ราคาขาย ฿54,900

 • BT-RUS02_QR.jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย6D3N อัตราค่าบริการ วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์(QR) เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ ...
  ราคาขาย ฿42,900

 • BT-RUS03_EK.jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก8D5N อัตราค่าบริการ วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) เริ่มเดินทาง กลับจ...
  ราคาขาย ฿57,900

 • BT-RUS04_EY.jpg
  มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส อัตราค่าบริการ วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใ...
  ราคาขาย ฿35,900

 • DME-QR002.jpg
  The Iron Curtain รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก[ มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ] 8 วัน 5 คืน • เยือนรัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก อดีตประเทศมหาอำนาจ • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Mosc...
  ราคาขาย ฿49,900

 • DME-TG010.jpg
  Hydrofoils and Sapsan Train รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) • เข้าชมพระราช...
  ราคาขาย ฿56,900

 • BT-RUS01มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก_TG_NOV18-FEB19 48,900.-
  BT-RUS01มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก_TG_NOV18-FEB19 48,900.- กำหนดการเดินทางวันที่ ตุลามคม - กุมภาพันธ์ 62 ราคาเริ่มต้น 48,900.- ✈️ บินสบายกับการบินไทย- ยอดเขาสแ...
  ราคาขาย ฿48,900
Visitors: 337,159