(HG03) Discovery Russia 8 วัน มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 49,900.-

             (HG03) Discovery Russia 8 วัน
                มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

                มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – พระราชวังเครมลิน–
            สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส
จัตุรัสเดง – โบสถ์หยดเลือด –
                พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์

              พิเศษ!! ล่องเรือตัดนํ้าเเข็ง แม่นํ้ามอสโก ชมละครสัตว์เซอร์คัส
                                 **คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า**


 

                                                                              อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

                ราคา

พฤษภาคม

15-22 / 19-26 พ.ค.

49,900

กรกฏาคม

20-27 / 23-30 ก.ค.

25 ก.ค.-1 ส.ค. / 26 ก.ค.-2 ส.ค.

สิงหาคม

6-13 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 15-22 ส.ค.

28 ส.ค.-4 ก.ย.

 

ราคาขาย
฿44,900
จำนวน:
Visitors: 291,881