HKG09_EK_MAY-JUL18 3D2N ฮ่องกง Shopping บินหรู..อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน 12,900.-

HKG09_EK_MAY-JUL18 3D2N

                     ไฮไลท์

นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
ชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)


 

 

                                    อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ราคา HONGKONG SHOPPING 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

03 มี.ค. 61

05 มี.ค. 61

24

13,900

13,900

13,900

5,500

04 มี.ค. 61

06 มี.ค. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

08 มี.ค. 61

10 มี.ค. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

11 มี.ค. 61

13 มี.ค. 61

24

11,900

11,900

11,900

4,500

15 มี.ค. 61

17 มี.ค. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

18 มี.ค. 61

20 มี.ค. 61

24

11,900

11,900

11,900

4,500

22 มี.ค. 61

24 มี.ค. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

05 เม.ย. 61

07 เม.ย. 61

24

16,900

16,900

16,900

5,500

07 เม.ย. 61

09 เม.ย. 61

24

16,900

16,900

16,900

5,500

12 เม.ย. 61

14 เม.ย. 61

24

16,900

16,900

16,900

5,500

19 เม.ย. 61

21 เม.ย. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

22 เม.ย. 61

24 เม.ย. 61

24

11,900

11,900

11,900

4,500

26 เม.ย. 61

28 เม.ย. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

9 พ.ค. 61

11 พ.ค. 61

24

12,900

12,900

12,900

5,500

10 พ.ค. 61

12 พ.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

14 พ.ค. 61

16 พ.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

17 พ.ค. 61

19 พ.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

24 พ.ค. 61

26 พ.ค. 61

20

12,900

12,900

12,900

4,500

25 พ.ค. 61

27 พ.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

5,500

31 พ.ค. 61

02 มิ.ย. 61

24

12,900

12,900

12,900

4,500

07 มิ.ย. 61

09 มิ.ย. 61

25

13,900

13,900

13,900

4,500

14 มิ.ย. 61

16 มิ.ย. 61

25

13,900

13,900

13,900

4,500

20 มิ.ย. 61

22 มิ.ย. 61

25

12,900

12,900

12,900

4,500

21 มิ.ย. 61

23 มิ.ย. 61

25

12,900

12,900

12,900

4,500

28 พ.ค. 61

30 พ.ค. 61

25

12,900

12,900

12,900

5,500

05 ก.ค. 61

07 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

12 ก.ค. 61

14 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

19 ก.ค. 61

21 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

29 ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

20

13,900

13,900

13,900

4,500

 

ราคาขาย
฿12,900
จำนวน:
Visitors: 327,691