HKG03_RJ_MAY-OCT18 3D2N ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน 16,900.-

HKG03_RJ_MAY-OCT18 3D2N

                        ไฮไลท์

« นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
« นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน
« สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights
« ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม 
« ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
« ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
« อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
« แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)


 

                                                     อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

15 มี.ค. 61

17 มี.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

22 มี.ค. 61

24 มี.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

29 มี.ค. 61 Bus 1

31 มี.ค. 61

20

17,900

17,900

16,900

6,500

 

29 มี.ค. 61Bus 2

31 มี.ค. 61

20

18,900

18,900

17,900

6,500

 

05 เม.ย. 61

07 เม.ย. 61

20

17,900

17,900

16,900

6,500

 

26 เม.ย. 61

28 เม.ย. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

29 เม.ย. 61

01 พ.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

03 พ.ค. 61

05 พ.ค. 61

20

17,900

17,900

16,900

6,000

 

10 พ.ค. 61

12 พ.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

24 พ.ค. 61

26 พ.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

29 พ.ค. 61

31 พ.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

07 มิ.ย. 61

09 มิ.ย. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

14 มิ.ย. 61

16 มิ.ย. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

28 มิ.ย. 61

30 มิ.ย. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

12 ก.ค. 61

14 ก.ค. 61

25

17,900

17,900

16,900

5,500

 

26 ก.ค. 61

28 ก.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

02 ส.ค. 61

04 ส.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

09 ส.ค. 61

11 ส.ค. 61

20

17,900

17,900

16,900

6,000

 

16 ส.ค. 61

18 ส.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

20 ก.ย. 61

22 ก.ย. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

27 ก.ย. 61

29 ก.ย. 61

20

16,900

16,900

15,900

5,500

 

04 ต.ค. 61

06 ต.ค. 61

20

17,900

17,900

16,900

6,500

 

11 ต.ค. 61

13 ต.ค. 61

20

17,900

17,900

16,900

6,500

 

18 ต.ค. 61

20 ต.ค. 61

20

17,900

17,900

16,900

6,500

 

 

™

ราคาขาย
฿16,900
จำนวน:

 • HKG07 (MAY-SEP) ฮ่องกง หวานใจ 2วัน1คืน TG.png
  หวานใจ ฮ่องกง2 วัน 1 คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 13,456.-/ท่าน -ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน -ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets Mall-ขอพรไหว...
  ราคาขาย ฿13,456

 • HKG02 _CX_Head.jpg
  HKG02_CX_MAY-AUG18 3D2N ไฮไลท์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้า...
  ราคาขาย ฿15,900

 • HKG02 _RJหัว.jpg
  HKG02_RJ_APR-DEC18 3D2N ไฮไลท์ «นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน «นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ « ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ...
  ราคาขาย ฿14,900

 • HKG09 (MAY-OCT) HX ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.jpg
  ดิสนีย์ นองปิงฮ่องกง 3วัน2คืนเที่ยวเน้นๆดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวันช่วงการเดินทางพฤษภาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 16,999.-/ท่าน เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - A SYMPHONY OF LIGHTSCITY ...
  ราคาขาย ฿16,999

 • EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ non.jpg
  EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX) JUN-SEP'18-Update 7-5-18 v ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ตศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมายv ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชงที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน)...
  ราคาขาย ฿15,900

 • HKG05 (MAR-OCT) HX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4 วัน 2 คืน.jpg
  ฮ่องกงลันเตา ดิสนีย์แลนด์4วัน2คืน ช่วงการเดินทางมีนาคม 2561-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พักดี 4 ดาว ชมโชว์แสงสี SYMPHONY OF LIGHT (ราคาเริ่ม...
  ราคาขาย ฿17,900

 • HKG06 (MAR-OCT) ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน CX.jpg
  ฮ่องกงลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืนช่วงการเดินทางมีนาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 15,900.-/ท่าน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์- ขึ้นสู่ยอดเขา Victor...
  ราคาขาย ฿15,900

 • HKG11 (APR-OCT) EK ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน.png
  ฮ่องกงลันเตา ดิสนีย์แลนด์3วัน2คืนช่วงการเดินทาง เมษายน 2561-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน *เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่*พิเศษ!!นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค*หมุน...
  ราคาขาย ฿17,900

 • HKG09EK-edit04_bn.jpg
  HKG09_EK_MAY-JUL18 3D2N ไฮไลท์ นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิวขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ช้อปปิ้งจุใจก...
  ราคาขาย ฿12,900

 • HKG08 (MAR-OCT) CX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.jpg
  ฮ่องกง ลันเตาดิสนีย์ พีคแทรม3 วัน 2 คืนพักโรงแรม 4 ดาวช่วงการเดินทางมีนาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขา "วิคตรอเรีย พีค"-เต็มอิ่มกับเครื่...
  ราคาขาย ฿17,900

 • BT-HKG008_CX.jpg
  BT-HKG008_CX_JUN-SEP18 ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านอนปิง ไฮไลท์ อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์ ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว สักการะเจ้าแม่กว...
  ราคาขาย ฿16,900

 • HKG-CX001.jpg
  เที่ยวฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน •ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ •ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงช...
  ราคาขาย ฿16,900

 • HKG17 (MAY-SEP) CX ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.png
  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์3วัน2คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม -ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 15,999.-/ท่าน สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bayเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย -ชมวิวสูงที่สุด ณ ...
  ราคาขาย ฿15,999

 • HKG13 (JUL-AUG) EK HKG SUMMER SALE 3D2N.jpg
  HKG13 (JUL-AUG) EK HKG SUMMER SALE 3D2N กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of LightsFree Day อิสระตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน **ไม่มีไกด์ ไม่มีรถโค้ช**เขาวิคตรอเรีย - รีพัลส์เบย...
  ราคาขาย ฿13,999

 • HKG16 (ARP-OCT) EK ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.jpg
  ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์3 วัน 2 คืนช่วงการเดินทางเมษายน-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 14,999.-/ท่าน บินหรู เครื่องลำใหญ่ A380(มีจอทุกที่นั่ง)สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay หมุนกังหัน ส...
  ราคาขาย ฿14,999

 • SMHK04_CX ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-4-เมืองเที่ยวคุ้ม-CX-agent.png
  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมืองเที่ยวคุ้ม -ชม โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Grooveที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก-ชม ความอลังการของ THE VENETIAN MACAUสุดหรู- นมัสการขอ พรอ...
  ราคาขาย ฿12,900

 • EASY HONGKONG - NGONGPING non.jpg
  EASY HONGKONG - NGONGPING 3D2N (CX) APR-OCT'18 - update 7-5-18 v สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงv ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามา...
  ราคาขาย ฿15,900

 • EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ non.jpg
  EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน (1) v สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงv ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมายv ขอโชค ขอลาภ แก้...
  ราคาขาย ฿14,900

 • HKG14 (JUL-SEP) EK HKG SHOPPING 3D2N.jpg
  HKG14 (JUL-SEP) EK HKG SHOPPING 3D2N กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Ladies Marketวัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เขา VICTORIA - A SYMPHONY OF LIGHTSฟรีอิสระที่ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบิน - กร...
  ราคาขาย ฿12,999

 • SMHK05_CXฮ่องกง-เที่ยวสายบุญ-ไหว้พระ-5-วัด-3วัน-2คืน-CX-agent.png
  ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด นมัสการ พระใหญ่ทินถ่าน ณวัดโปหลิน พร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา ชมหาดทราย ณ อ่าวรีพัลส์ เบย์ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเ...
  ราคาขาย ฿16,900

 • SMHK06_CX ฮ่องกง-เที่ยวสายบุญ-ไหว้พระ-5-วัด-อิสระเต็มวัน_AG.png
  ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด อิสระเต็มวัน - ชมหาดทราย ณ อ่าวรีพัลส์ เบย์ -วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่อง สุขภาพ โชคลาภ-วัดแชกงหมิว ขอพรเพื่อเสริมสร้างบารมี และสิริมงคลให้กับช...
  ราคาขาย ฿13,888

 • HCX12 Hongkong Summer Sale 2018.jpg
  HCX12ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน2คืน โปรโมชั่นเที่ยวครบสุดคุ้ม กระเช้านองปิง 360 องศาไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท หาดรีพลัสเบย์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวที่วิคตอเร...
  ราคาขาย ฿14,888

 • hkg03cx_nw_ner.jpg
  HKG03_CX_MAY-AUG18 3D2N ไฮไลท์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ...
  ราคาขาย ฿17,900

 • HKG23 HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N.png
  HKG23 HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัดสนุกสุดเหวี่ยงที่ ดิสนีย์แลนด์เมนูพิเศษ!!ติ่มซำเมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง อัตราค่าบริการ กำหนดการเดิน...
  ราคาขาย ฿16,999
Visitors: 327,341