HKG03_CX_MAY-AUG18 3D2N ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน 17,900.-

HKG03_CX_MAY-AUG18 3D2N

                       ไฮไลท์

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน
สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม 
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)


 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

12 ม.ค.61

14 ม.ค.61

20

17,900

17,900

16,900

5,500

 

27 ม.ค.61

29 ม.ค.61

20

17,900

17,900

16,900

5,500

 

02 ก.พ.61

04 ก.พ.61

20

18,900

18,900

17,900

5,500

 

03 มี.ค.61

05 มี.ค.61

20

18,900

18,900

17,900

5,500

 

10 มี.ค.61

12 มี.ค.61

20

17,900

17,900

16,900

5,500

 

17 มี.ค.61

19 มี.ค.61

20

17,900

17,900

16,900

5,500

 

22 มี.ค.61

24 มี.ค.61

20

18,900

18,900

17,900

5,500

 

24 มี.ค.61

26 มี.ค.61

20

17,900

17,900

16,900

5,500

 

27 เม.ย. 61

29 เม.ย. 61

20

18,900

18,900

17,900

5,500

 

28 เม.ย. 61

30 เม.ย. 61

20

18,900

18,900

17,900

5,500

 

25 พ.ค. 61

27 พ.ค. 61

20

17,900

17,900

16,900

5,500

 

02 มิ.ย. 61

04 มิ.ย. 61

20

17,900

17,900

16,900

5,500

 

23 มิ.ย. 61

25 มิ.ย. 61

20

17,900

17,900

16,900

5,500

 

29 มิ.ย. 61

01 ก.ค. 61

20

17,900

17,900

16,900

5,500

 

 

ราคาขาย
฿17,900
จำนวน:
Visitors: 327,692