HKG02_RJ_APR-DEC18 3D2N ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน 14,900.-

HKG02_RJ_APR-DEC18 3D2N

                     ไฮไลท์

« นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
« นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ

« ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
« ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
« ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
« ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights

« อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
« แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

 


                                         อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 

วันเดินทาง ราคา ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

05 เม.ย. 61

07 เม.ย. 61

20

15,900

15,900

14,900

6,500

 

26 เม.ย. 61

28 เม.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

29 เม.ย. 61

01 พ.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

03 พ.ค. 61

05 พ.ค. 61

25

15,900

15,900

14,900

5,500

 

10 พ.ค. 61

12 พ.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

24 พ.ค. 61

26 พ.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

29 พ.ค. 61

31 พ.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

07 มิ.ย. 61

09 มิ.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

14 มิ.ย. 61

16 มิ.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

28 มิ.ย. 61

30 มิ.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

01 ก.ค. 61

03 ก.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

12 ก.ค. 61Bus 1

14 ก.ค. 61

25

15,900

15,900

14,900

5,500

 

12 ก.ค. 61Bus 2

14 ก.ค. 61

25

15,900

15,900

14,900

5,500

 

15 ก.ค. 61

17 ก.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

22 ก.ค. 61

24 ก.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

26 ก.ค. 61

28 ก.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

29 ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

5,500

 

02 ส.ค. 61

04 ส.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

09 ส.ค. 61

11 ส.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

6,000

 

16 ส.ค. 61

18 ส.ค. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

20 ก.ย. 61

22 ก.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

27 ก.ย. 61

29 ก.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

04 ต.ค. 61

06 ต.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

6,500

 

11 ต.ค. 61

13 ต.ค. 61

20

16,900

16,900

15,900

6,500

 

18 ต.ค. 61

20 ต.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

6,500

 

25 ต.ค. 61

27 ต.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

5,500

 

15 พ.ย. 61

17 พ.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

22 พ.ย. 61

24 พ.ย. 61

20

14,900

14,900

13,900

5,500

 

29 พ.ย. 61

01 ธ.ค. 61

20

15,900

15,900

14,900

6,500

 

13 ธ.ค. 61

15 ธ.ค. 61

15

15,900

15,900

14,900

5,500

 

27 ธ.ค. 61

29 ธ.ค. 61

15

17,900

17,900

16,900

6,500

 

 

ราคาขาย
฿14,900
จำนวน:
Visitors: 333,952