SHXWSHE7 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เสิ่นหยาง...กระเฉดไฟแดง หาดแดง จี๋หลิน ฉางชุน ทุ่งลาเวนเดอร์ 7 วัน 5 คืน Jun-Sep 61 (XW) 26,999.-/ท่าน

ทัวร์คุณธรรม เสิ่นหยาง... กระเฉดไฟแดง
หาดแดง จี๋หลิน ฉางชุน ทุ่งลาเวนเดอร์
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 26,999.-/ท่าน


 


ทัวร์จีน ทัวร์เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง ทุ่งลาเวนเดอร์จื่อเยียน-ถนนจงเจีย ทัวร์เมืองผานจิ่น

หาดแดงเป็นสถานที่ชมวิวที่มีชื่อเสียง ทัวร์จี๋หลิน วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง สวนเป่ยซาน จัตุรัสซื่อจี้ ทัวร์ฉางชุน วังปูยี กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก) จัตุรัสวัฒนธรรม

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 22-28 มิถุนายน 2561

26,999 บาท

26,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2561

28,999 บาท

28,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 10-16 สิงหาคม 2561

28,999 บาท

28,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 21-27 กันยายน 2561

28,999 บาท

28,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท


ราคาขาย
฿26,999
Visitors: 327,911