SHWECSX10 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรมจางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน May-Jun 61(WE)

ราคาขาย
฿21,999

จางเจียเจี้ย ... ดินแดนอัศจรรย์ "ภูเขาอวตาร"
สะพานแก้วยลอยฟ้า เทียเหมินซาน ฉางชา พัก5 ดาว
4 วัน 3 คืน
ช่วงการเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 21999.-/ท่าน

 


ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า) ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด, อาหารไทย

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 6-9 เมษายน 2561

26,999 บาท

26,999 บาท

4,500 บาท

15,999 บาท

วันที่ 12-15/13-16 เมษายน 2561

**วันสงกรานต์**

29,999 บาท

29,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 14-17  เมษายน 2561

**วันสงกรานต์**

27,999 บาท

27,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 21-24 / 26-29 เมษายน 2561

21,999 บาท

21,999 บาท

4,500 บาท

13,999 บาท

วันที่ 3-6 / 17-20 / 26-29

พฤษภาคม 2561

21,999 บาท

21,999 บาท

4,500 บาท

13,999 บาท

วันที่ 9-12 / 23-26 มิถุนายน 2561

21,999 บาท

21,999 บาท

4,500 บาท

13,999 บาท

Visitors: 267,984