SHWECKG5 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรมฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน May-Jun 61(WE) เริ่มต้นที่ 19999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿19,999

ฉงชิ่ง...สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก
อู่หลง อุทยาสานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
4 วัน 3 คืน
ช่วงการเดินทาง
มกราคม - มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 19,999.-/ท่าน

 


ทัวร์จีน ทัวร์อู่หลง ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)

ระเบียงกระจก ทัวร์ว่านเซิ่น สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก ทัวร์ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว พิพิธภัณฑ์ซานเสีย มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก)

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 25-28 มกราคม 2561

19,999 บาท

19,999 บาท

3,500 บาท

12,999 บาท

วันที่ 8-11 / 22-25 มีนาคม 2561

วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

20,999 บาท

20,999 บาท

3,500 บาท

12,999 บาท

วันที่ 6-9 เมษายน 2561 (วันจักรี)

24,999 บาท

24,999 บาท

3,500 บาท

12,999 บาท

วันที่ 13-16 / 14-17 เมษายน 2561

(วันสงกรานต์)

26,999 บาท

26,999 บาท

3,500 บาท

14,999 บาท

วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561

20,999 บาท

20,999 บาท

3,500 บาท

12,999 บาท

วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561

24,999 บาท

24,999 บาท

3,500 บาท

12,999 บาท

วันที่ 14-17 มิถุนายน 2561

วันที่ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561

20,999 บาท

20,999 บาท

3,500 บาท

12,999 บาท

Visitors: 268,034