SHMUKMG13 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง...ปลาเผา คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน May-Jun 61 (MU) เริ่มต้นที่ 25799.-/ท่าน

ราคาขาย
฿25,799

ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง...ปลาเผา
คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แซงกรีล่า 6วัน5คืน(MU)
ช่วงการเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 25799.-/ท่าน

 

 

ทัวร์จีน ทัวร์ลี่เจียง..หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง...วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน สวนน้ำตก ทัวร์ต้าหลี่...เมืองโบราณต้าหลี่ ทัวร์จงเตี้ยน...โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ทัวร์ลี่เจียง...เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้ปลาแซลมอน

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 27 เมษายน–2 พฤษภาคม 2561

26,799 บาท

26,799 บาท

4,500 บาท

19,999 บาท

วันที่ 1-6  พฤษภาคม 2561

26,799 บาท

26,799 บาท

4,500 บาท

19,999 บาท

วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2561

25,799 บาท

25,799 บาท

4,500 บาท

19,999 บาท

วันที่ 5-10 / 19-24 มิถุนายน 2561

วันที่ 26 มิถุนายน-1กรกฎาคม 2561

25,799 บาท

25,799 บาท

4,500 บาท

19,999 บาท

Visitors: 267,984