SHCZNNG1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง...ข้าวยำ หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน Jun-Otc 61 (CZ) เริ่มต้นที่ 20999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿20,999

ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง...ข้าวยำ
หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)
ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง...ข้าวยำ
หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน
6วัน5คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 20999.-/ท่าน

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 17-22 /18-23 เมษายน 2561

**ราคาโปรโมชั่นเฉพาะเที่ยวบินพิเศษนี้เท่านั้น**

20,999 บาท

20,999 บาท

5,500 บาท

15,999 บาท

วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

5,500 บาท

15,999 บาท

วันที่ 21-26 มิถุนายน 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

5,500 บาท

15,999 บาท

วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

5,500 บาท

15,999 บาท

วันที่ 16-21 สิงหาคม  2561

25,999 บาท

25,999 บาท

5,500 บาท

15,999 บาท

วันที่ 6-11 กันยายน 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

5,500 บาท

15,999 บาท

วันที่ 25-30 ตุลาคม 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

5,500 บาท

15,999 บาท

 

 

Visitors: 333,750