SHCZKWL9 ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) หยางซั่ว พัก 5 ดาว 6วัน 5 คืน Jun-Oct 61 (CZ) เริ่มต้นที่ 17999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿17,999

 

กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) หยางซั่ว พัก 5 ดาว 6วัน 5 คืน(CZ)

กุ้ยหลิน... สุดยอดความอลังการท้องทุ่งนาสีเขียวขจี
นาขั้นบันไดหลงจี๊๋(นั่งกระเช้า) หยางซั่ว พัก 5 ดาว
6วัน5คืน
ช่วงการเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 17,999.-/ท่าน

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 19-24 เมษายน 2561

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2561

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 21-26 มิถุนายน 2561

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2561

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 16-21 สิงหาคม  2561

17,999 บาท

17,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 6-11 กันยายน 2561

18,999 บาท

18,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

วันที่ 25-30 ตุลาคม 2561

18,999 บาท

18,999 บาท

4,000 บาท

8,999 บาท

 

 

Visitors: 333,767