SHCATSN2 ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน JUN 61 (CA) (2) เริ่มต้นที่ 16999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿16,999

เทียนสิน ปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (CA)

ปักกิ่ง...กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เทียนสิน ปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน
ช่วงการเดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 16,999.-/ท่านอัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 20-24 มีนาคม 2561

วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2561

16,999 บาท

19,999 บาท

3,500 บาท

10,999 บาท

วันที่ 11-15 / 12-16 เมษายน 2561 ** วันสงกรานต์ **

25,999 บาท

28,999 บาท

3,500 บาท

14,999 บาท

วันที่ 2-6 / 11-15 พฤษภาคม 2561

16,999 บาท

19,999 บาท

3,500 บาท

10,999 บาท

วันที่ 6-10 มิถุนายน 2561

วันที่ 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561

16,999 บาท

19,999 บาท

3,500 บาท

10,999 บาทVisitors: 267,980