HKG26 (MAR-OCT) HX ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน เริ่มที่ 14999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿12,999


HKG26 : HKG LANTAU SZX ZHU MFM 4D3N

ช่วงการเดินทาง

มีนาคม - ตุลาคม 2561

ราคาเริ่มที่ 12,999.-/ท่าน

 

 

 

แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊า
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์
)สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งย่านดัง ณ ถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก
ทานอหาร...มื้อพิเศษ "เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง / เป็ดปักกิ่ง"

 

เดินทาง 18-21 พฤษภาคม 2561 รับได้ 15 ที่
เดินทาง 25-28 พฤษภาคม 2561 รับได้ 19 ที่

 

ราคา 15999 ปรับเหลือ 12999 บาท

 

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

2-5 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

14,999

14,999

13,999

3,500

8-11 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

14,999

14,999

13,999

3,500

9-12 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

14,999

14,999

13,999

3,500

15-18 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

14,999

14,999

13,999

3,500

16-19 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

14,999

14,999

13,999

3,500

23-26 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

14,999

14,999

13,999

3,500

30 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

14,999

14,999

13,999

3,500

06 – 09 เมษายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX767 (02.00-04.00)

19,999

19,999

18,999

3,500

20 – 23 เมษายน 2561

**Bus 1**

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

20 – 23 เมษายน 2561

**Bus 2**

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

27 – 30 เมษายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

16,999

16,999

15,999

3,500

04 – 07 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

11 – 14 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

18 – 21 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

25 – 28 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

26 – 29 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

16,999

16,999

15,999

3,500

01 – 04 มิถุนายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

08 – 11 มิถุนายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

15 – 18 มิถุนายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

22 – 25 มิถุนายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 61

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

06 – 09 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

13 – 16 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

20 – 23 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

27 – 30 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

19,999

19,999

18,999

3,500

03 – 06 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

10 – 13 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

19,999

19,999

18,999

3,500

17 – 20 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

24 – 27 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 61

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

07 – 10 กันยายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

14 – 17 กันยายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

21 – 24 กันยายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

19 – 22 ตุลาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

15,999

15,999

14,999

3,500

26 – 29 ตุลาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999

15,999

14,999

3,500

 

 

 

 

 

Visitors: 334,012