HKG19 (JUN-SEP) EK ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน เริ่มต้นที่ 9,999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿9,999

ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น จูไห่
3 วัน 2 คืน
พิเศษ...เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
ช่วงการเดินทาง
มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้นเพียง 9,999.-/ท่าน

 

-โชว์สุดอลังการ หยวยหมิงหยวน
-สักการะเทพเจ้า แชกงหมิว+หยุคโหลว

ช้อปปิ้งหลอวู่ > สวนหยวนหมิงหยวน > วัดแชกง > วัดหวังต้าเซียน

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

02 – 04 มิถุนายน 2561

9,999

3,500

09 – 11 มิถุนายน 2561

9,999

3,500

16 – 18 มิถุนายน 2561

9,999

3,500

23 – 25 มิถุนายน 2561

9,999

3,500

30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561

9,999

3,500

01 – 03 กันยายน 2561

9,999

3,500

08 – 10 กันยายน 2561

9,999

3,500

15 – 17 กันยายน 2561

9,999

3,500

22 – 24 กันยายน 2561

9,999

3,500

Visitors: 327,699