HKG17 (MAY-SEP) CX ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน เริ่มต้นที่ 15999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿15,999

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
3วัน2คืน
ช่วงการเดินทาง
พฤษภาคม -ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 15,999.-/ท่าน

 

 

สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay
เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย

-ชมวิวสูงที่สุด ณ ยอดเขา Victor Peak
-หมุนกังหัน สักการะเทพเจ้าแชกง

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

25 – 27 พฤษภาคม 2561

15,999

ราคาโปรโมชั่น

ราคาโปรโมชั่น

5,000

06 – 08 กรกฎาคม 2561

16,999

5,000

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561

16,999

5,000

19 – 21 ตุลาคม 2561

17,999

5,000

Visitors: 327,341